Brive logo
Σπουδές
Ξεκλείδωσε
Αναζήτηση
Προπτυχιακά
image/svg+xml
Διοίκηση Επιχειρήσεων & Marketing
image/svg+xml
Διοίκηση Επιχειρήσεων (Χρηματοοικονομικά)
Κάνε αίτηση στο πρόγραμμα
Είμαστε επίσημοι συνεργάτες! Ολοκλήρωσε την αίτησή σου δωρεάν και εξασφάλισε προνόμια!
Αυξάνεις τις πιθανότητες εισαγωγής σου, λαμβάνοντας δωρεάν έλεγχο στην αίτησή σου
Εξασφαλίζεις εξατομικευμένη υποστήριξη, έως και την έναρξη των σπουδών σου
Αποθηκεύεις την αίτησή σου για αργότερα, ενώ ξεκλειδώνεις και το "one-click apply"
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ

Διοίκηση Επιχειρήσεων (Χρηματοοικονομικά)

University of Nicosia
Λευκωσία, Κύπρος
Full-time
€8,880.00/έτος
 1243 Πόντοι
Διάρκεια
4 Έτη
Γλώσσα
Αγγλικά

Περιγραφή Προγράμματος

Το προπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με εξειδίκευση στα Χρηματοοικονομικά στοχεύει στην παροχή γνώσεων σε όλους τους τομείς της Διοίκησης Επιχειρήσεων και πιο εξειδικευμένων γνώσεων στα Χρηματοοικονομικά. Σε συμφωνία με τη φιλοσοφία του Πανεπιστημίου Λευκωσίας για παροχή ολοκληρωμένης γενικής εκπαίδευσης και εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων, το πρόγραμμα προσφέρει στους φοιτητές και τις φοιτήτριες την ευκαιρία να συνδυάσουν τη μάθησή τους σε ένα ευρύ φάσμα ακαδημαϊκών κλάδων με τομείς που σχετίζονται με τις επιχειρήσεις και να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη, την επικοινωνία και δεξιότητες δημιουργικότητας.

Το πρόγραμμα επίσης στοχεύει στην ανάπτυξη των φοιτητών και φοιτητριών ατομικά και ακαδημαϊκά και στην προετοιμασία τους για να εργαστούν με ηθικό τρόπο σε ένα μεταβαλλόμενο πολυπολιτισμικό περιβάλλον. Η ποικιλία και το εύρος των προσφερόμενων μαθημάτων, καθώς και η κουλτούρα ελεύθερης συζήτησης που χαρακτηρίζει το πανεπιστήμιο συνεισφέρουν στην ολοκληρωμένη εκπαίδευση των αποφοίτων του κλάδου.

Τα μαθήματα του πρώτου και δεύτερου χρόνου προσφέρονται επίσης και στα Ελληνικά.

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Σου ταιριάζει αυτό το πρόγραμμα;
Το τεστ συμβατότητας θα στο αποκαλύψει σε αριθμούς!
Εκπαίδευση
Απολυτήριο Γενικού Λυκείου ή αντίστοιχο
15
Επίπεδο Αγγλικών
IELTS
6
ή
TOEFL (internet based)
80
ή
Cambridge Proficiency (CPE)
C
ή
Cambridge Advanced (CAE)
B
ή
A levels
C
ή
TOEFL (paper based)
525
Σημειώσεις:

Πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια εισδοχής:

 • Το ελάχιστο κριτήριο εισδοχής στα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών είναι το αναγνωρισμένο Απολυτήριο Λυκείου ή άλλο διεθνώς αναγνωρισμένο ισοδύναμο προσόν και η αναλυτική βαθμολογία. Οι φοιτητές/τριες με βαθμό απολυτηρίου χαμηλότερο από 7.5/10 ή 15/20 ή αντίστοιχο, ανάλογα με το σύστημα βαθμολόγησης της χώρας έκδοσης του απολυτηρίου, λαμβάνουν, κατά το πρώτο έτος των σπουδών τους, επιπρόσθετη ακαδημαϊκή καθοδήγηση και παρακολούθηση.

Άλλα αποδεκτά προσόντα:

 • Αποδεικτικά επαγγελματικής πείρας (όπου ισχύει)
 • Πέρα από τις δυνατές ακαδημαϊκές επιδόσεις, λαμβάνουμε επίσης υπόψη τις εξωσχολικές δραστηριότητες, ηγετικές ικανότητες, καθώς και άλλα στοιχεία από το υπόβαθρο του υποψηφίου.

Πληροφορίες Αγγλικής γλώσσας:

 • Οι φοιτητές/τριες που δεν κατέχουν κάποιο από τα παραπάνω ή τα πιο κάτω πιστοποιητικά ή τους ελάχιστους βαθμούς και κατέχουν IELTS με 4.5 και άνω, θα πρέπει να λάβουν μέρος τις κατατακτήριες εξετάσεις αγγλικής γλώσσας του Πανεπιστημίου (χωρίς χρέωση) και αν χρειαστεί, να παρακολουθήσουν υποστηρικτικά μαθήματα αγγλικής γλώσσας, τα οποία προσφέρονται από το International Gateway Centre (IGC) του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.
 • Computer-based TOEFL – 193 και άνω
 • Michigan Examination of Proficiency in English (CaMLA) – Pass
 • Pearson PTE General – Level 3 και άνω
 • KPG (The Greek Foreign Language Examinations for the State Certificate of Language Proficiency) – Level B2 και άνω
 • Anglia – Level B2 και άνω
 • IEB Advances Programme English – Pass

Σκοπός Πτυχίου

Πιο συγκεκριμένα οι γενικοί στόχοι του προγράμματος είναι:

 • Η ανάπτυξη εμπειρογνωμοσύνης σε βασικούς τομείς της Διοίκησης Επιχειρήσεων όπως η Επιχειρηματικότητα, η Στρατηγική, η Λογιστική, τα Χρηματοοικονομικά, το Μάρκετινγκ και τα Πληροφοριακά συστήματα.
 • Η επισήμανση της μεταβαλλόμενης φύσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας και της σημασίας κατανόησης του παγκόσμιου επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
 • Η κατανόηση των ηθικών ζητημάτων που προκύπτουν από τις επιχειρηματικές αποφάσεις και η σημασία του να λαμβάνονται αιτιολογημένες αποφάσεις, αναγνωρίζοντας την πολυπλοκότητα και την ποικιλομορφία του περιβάλλοντος.
 • Η ανάπτυξη δεξιοτήτων ηγεσίας, επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης.
 • Η παροχή βασικών γνώσεων Μαθηματικών, Στατιστικής, Μεθόδων Έρευνας και Πληροφορικής.
 • Η βελτίωση της χρήσης της Αγγλικής γλώσσας με την επιλογή σχετικών μαθημάτων και τη χρήση της στη διδασκαλία των μαθημάτων.
 • Η δυνατότητα επιλογής μαθημάτων από άλλους κλάδους που ενδιαφέρουν τους φοιτητές και τις φοιτήτριες.
 • Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων κριτικής σκέψης και επίλυσης προβλημάτων.
 • Η βελτίωση ικανοτήτων διεξαγωγής έρευνας, συγγραφής κειμένων και παρουσίασης.

Η ειδίκευση στα Χρηματοοικονομικά στοχεύει στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στον τομέα των Χρηματοοικονομικών. Πιο συγκεκριμένα οι κύριοι στόχοι της ειδίκευσης είναι να:

 • Παρέχει μία ουσιαστική κατανόηση των Οικονομικών (Μικροοικονομία και Μακροοικονομία, Ευρωπαϊκά Οικονομικά, Διοικητικά Οικονομικά, Τραπεζικά).
 • Παρέχει εμπειρογνωμοσύνη στα Χρηματοοικονομικά (Εταιρική Χρηματοοικονομική, Διεθνής Χρηματοοικονομική Διαχείριση, Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Χρηματοοικονομικές Αγορές).
 • Αναπτύξει τις δεξιότητες που απαιτούνται για την επιλογή κατάλληλων ποσοτικών τεχνικών οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για την επίλυση προβλημάτων στα Οικονομικά και τα Χρηματοοικονομικά.
 • Συσχετίσει τις θεωρίες των Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών με σενάρια «πραγματικής ζωής» και μελέτες περιπτώσεις.
 • Αναπτύξει την ικανότητα των φοιτητών να σκέφτονται κριτικά για διεθνή θέματα Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών.
Περισσότερα

Κορμός Μαθημάτων

Μαθήματα

Accounting I

Accounting II

Managerial Accounting

Business Law

Business Law II

Organizational Behavior

Research Methods in Business

Senior Simulation in Business

Strategy and Business Policy

Final Year Project

Information Systems Project

Principles of Microeconomics

Principles of Macroeconomics

Managerial Finance

Operations Management

Introduction to Management

Marketing

Intermediate Financial Accounting

Intermediate Microeconomics

Intermediate Macroeconomics

Money and Banking

Mathematics for Economics and Business

Managerial Economics

European Economics

Applied Econometrics

Personal Finance

Corporate Finance

Financial Management

International Financial Management

Financial Analysis

Options and Futures Markets

Task-Based Internship

Special Topics in Business

Business Communications

Technical Writing and Research

College English

Business and Professional Communication

Basic Writing

English Composition

Microcomputer Applications

Computer Fundamentals

Information Systems Concepts

Quantitative Methods

Intermediate Algebra

Finite Maths with Applied Calculus

Statistics I

Statistics II

Cultural Anthropology

Introduction to Visual Arts

Greek Art

Business Ethics

Western World Literature and Composition

Society and Environment

Modern European History and Politics

World History to 1500

Modern Cypriot History and Politics

The US and World History Since 1945

Music Appreciation

Fundamentals of Music

Introduction to Philosophy

American National Government

General Psychology I

General Psychology II

Social Psychology

Principles of Sociology

University Experience

Επαγγελματικές Προοπτικές

Οι απόφοιτοι του κλάδου μπορούν να εργαστούν σε οποιοδήποτε τομέα σχετίζεται με τη Διοίκηση Επιχειρήσεων, όπως:

 • η Γενική Διοίκηση
 • ο Τραπεζικος τομέας
 • οι Πωλήσεις
 • η Συμβουλευτική Επιχειρήσεων
 • η Οικονομική Ανάλυση
 • ο Σχεδιασμός Εκδηλώσεων
 • να επιλέξουν μια καριέρα που σχετίζεται περισσότερο με τα Χρηματοοικονομικά

Βέβαια οι απόφοιτοι μπορούν να επιλέξουν να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση.

Περισσότερα

Τα σχόλια των Brivers

Άφησε το δικό σου σχόλιο
Θες να δεις τα σχόλια των Brivers;
Για να διαβάζεις ή να κάνεις σχόλια, συνδέσου ή εγγράψου στην πλατφόρμα!

Αναζητάς το κατάλληλο πρόγραμμα;

Προγραμμάτισε, σήμερα, μία δωρεάν συμβουλευτική συνεδρία με έναν ειδικό!

Παρόμοιες Σπουδές

NEWSLETTER
Τα πιο brive νέα απευθείας στο inbox σου... Κάνε την εγγραφή σου!
Δέχομαι να λαμβάνω νέα και συναινώ το Brive να διαχειρίζεται τα στοιχεία μου με ασφάλεια, όπως ορίζει η
 
Πολιτική Απορρήτου
© Brive.com | All Rights Reserved.