Brive logo
Σπουδές
Ξεκλείδωσε
Αναζήτηση
Προπτυχιακά
image/svg+xml
Διοίκηση Επιχειρήσεων & Marketing
image/svg+xml
Διοίκηση Επιχειρήσεων (Επικοινωνίες Μάρκετινγκ)
Κάνε αίτηση στο πρόγραμμα
Είμαστε επίσημοι συνεργάτες! Ολοκλήρωσε την αίτησή σου δωρεάν και εξασφάλισε προνόμια!
Αυξάνεις τις πιθανότητες εισαγωγής σου, λαμβάνοντας δωρεάν έλεγχο στην αίτησή σου
Εξασφαλίζεις εξατομικευμένη υποστήριξη, έως και την έναρξη των σπουδών σου
Αποθηκεύεις την αίτησή σου για αργότερα, ενώ ξεκλειδώνεις και το "one-click apply"
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ

Διοίκηση Επιχειρήσεων (Επικοινωνίες Μάρκετινγκ)

University of Nicosia
Λευκωσία, Κύπρος
Full-time
€8,880.00/έτος
 1243 Πόντοι
Διάρκεια
4 Έτη
Γλώσσα
Αγγλικά

Περιγραφή Προγράμματος

Το προπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με εξειδίκευση στις Επικοινωνίες Μάρκετιγκ στοχεύει στην παροχή γνώσεων σε όλους τους τομείς της Διοίκησης Επιχειρήσεων και πιο εξειδικευμένων γνώσεων στις Επικοινωνίες Μάρκετιγκ. Σε συμφωνία με τη φιλοσοφία του Πανεπιστημίου Λευκωσίας για παροχή ολοκληρωμένης γενικής εκπαίδευσης και εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων, το πρόγραμμα προσφέρει στους φοιτητές και τις φοιτήτριες την ευκαιρία να συνδυάσουν τη μάθησή τους σε ένα ευρύ φάσμα ακαδημαϊκών κλάδων με τομείς που σχετίζονται με τις επιχειρήσεις και να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη, την επικοινωνία και δεξιότητες δημιουργικότητας.

Το πρόγραμμα επίσης στοχεύει στην ανάπτυξη των φοιτητών και φοιτητριών ατομικά και ακαδημαϊκά και στην προετοιμασία τους για να εργαστούν με ηθικό τρόπο σε ένα μεταβαλλόμενο πολυπολιτισμικό περιβάλλον. Η ποικιλία και το εύρος των προσφερόμενων μαθημάτων, καθώς και η κουλτούρα ελεύθερης συζήτησης που χαρακτηρίζει τo πανεπιστήμιο συνεισφέρουν στην ολοκληρωμένη εκπαίδευση των αποφοίτων του κλάδου.

Τα μαθήματα του πρώτου και δεύτερου χρόνου προσφέρονται επίσης και στα Ελληνικά.

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Σου ταιριάζει αυτό το πρόγραμμα;
Το τεστ συμβατότητας θα στο αποκαλύψει σε αριθμούς!
Εκπαίδευση
Απολυτήριο Γενικού Λυκείου ή αντίστοιχο
15
Επίπεδο Αγγλικών
IELTS
6
ή
TOEFL (internet based)
80
ή
Cambridge Proficiency (CPE)
C
ή
Cambridge Advanced (CAE)
B
ή
A levels
C
ή
TOEFL (paper based)
525
Σημειώσεις:

Πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια εισδοχής:

 • Το ελάχιστο κριτήριο εισδοχής στα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών είναι το αναγνωρισμένο Απολυτήριο Λυκείου ή άλλο διεθνώς αναγνωρισμένο ισοδύναμο προσόν και η αναλυτική βαθμολογία. Οι φοιτητές/τριες με βαθμό απολυτηρίου χαμηλότερο από 7.5/10 ή 15/20 ή αντίστοιχο, ανάλογα με το σύστημα βαθμολόγησης της χώρας έκδοσης του απολυτηρίου, λαμβάνουν, κατά το πρώτο έτος των σπουδών τους, επιπρόσθετη ακαδημαϊκή καθοδήγηση και παρακολούθηση.

Άλλα αποδεκτά προσόντα:

 • Αποδεικτικά επαγγελματικής πείρας (όπου ισχύει)
 • Πέρα από τις δυνατές ακαδημαϊκές επιδόσεις, λαμβάνουμε επίσης υπόψη τις εξωσχολικές δραστηριότητες, ηγετικές ικανότητες, καθώς και άλλα στοιχεία από το υπόβαθρο του υποψηφίου.

Πληροφορίες Αγγλικής γλώσσας:

 • Οι φοιτητές/τριες που δεν κατέχουν κάποιο από τα παραπάνω ή τα πιο κάτω πιστοποιητικά ή τους ελάχιστους βαθμούς και κατέχουν IELTS με 4.5 και άνω, θα πρέπει να λάβουν μέρος τις κατατακτήριες εξετάσεις αγγλικής γλώσσας του Πανεπιστημίου (χωρίς χρέωση) και αν χρειαστεί, να παρακολουθήσουν υποστηρικτικά μαθήματα αγγλικής γλώσσας, τα οποία προσφέρονται από το International Gateway Centre (IGC) του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.
 • Computer-based TOEFL – 193 και άνω
 • Michigan Examination of Proficiency in English (CaMLA) – Pass
 • Pearson PTE General – Level 3 και άνω
 • KPG (The Greek Foreign Language Examinations for the State Certificate of Language Proficiency) – Level B2 και άνω
 • Anglia – Level B2 και άνω
 • IEB Advances Programme English – Pass

Σκοπός Πτυχίου

Πιο συγκεκριμένα οι γενικοί στόχοι του προγράμματος είναι:

 • Η ανάπτυξη εμπειρογνωμοσύνης σε βασικούς τομείς της Διοίκησης Επιχειρήσεων όπως η Επιχειρηματικότητα, η Στρατηγική, η Λογιστική, τα Χρηματοοικονομικά, το Μάρκετινγκ και τα Πληροφοριακά συστήματα.
 • Η επισήμανση της μεταβαλλόμενης φύσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας και της σημασίας κατανόησης του παγκόσμιου επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
 • Η κατανόηση των ηθικών ζητημάτων που προκύπτουν από τις επιχειρηματικές αποφάσεις και η σημασία του να λαμβάνονται αιτιολογημένες αποφάσεις, αναγνωρίζοντας την πολυπλοκότητα και την ποικιλομορφία του περιβάλλοντος.
 • Η ανάπτυξη δεξιοτήτων ηγεσίας, επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης.
 • Η παροχή βασικών γνώσεων Μαθηματικών, Στατιστικής, Μεθόδων Έρευνας και Πληροφορικής.
 • Η βελτίωση της χρήσης της Αγγλικής γλώσσας με την επιλογή σχετικών μαθημάτων και τη χρήση της στη διδασκαλία των μαθημάτων.
 • Η δυνατότητα επιλογής μαθημάτων από άλλους κλάδους που ενδιαφέρουν τους φοιτητές και τις φοιτήτριες.
 • Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων κριτικής σκέψης και επίλυσης προβλημάτων.
 • Η βελτίωση ικανοτήτων διεξαγωγής έρευνας, συγγραφής κειμένων και παρουσίασης.

Η ειδίκευση στις Επικοινωνίες Μάρκετιγκ στοχεύει στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στον τομέα των στις Επικοινωνιών Μάρκετιγκ.

Πιο συγκεκριμένα, οι κύριοι στόχοι της ειδίκευσης είναι να:

 • Παρέχει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή διαφημιστικών καμπανιών, προώθηση πωλήσεων, δημοσίων σχέσεων, προσωπικών πωλήσεων και διαδραστικών/διαδικτυακών εκστρατειών.
 • Αναπτύξει την κατανόηση της σημασίας της ολοκλήρωσης των διαφόρων εργαλείων επικοινωνίας μάρκετινγκ.
 • Συζητήσει τις αλλαγές, τις τάσεις και τις προκλήσεις στον τομέα των επικοινωνιών μάρκετινγκ.
 • Παρουσιάσει τις βασικές αρχές για το σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος επικοινωνιών μάρκετινγκ.
Περισσότερα

Κορμός Μαθημάτων

1ο Έτος

Semester 1:
Accounting I
Principles of Microeconomics
Basic Writing
Finite Maths with Applied Calculus
Business Software Applications

Semester 2:
Accounting II
Computer Fundamentals
Principles of Macroeconomics
Statistics I
Introduction to Management

2ο Έτος

Semester 3:
Managerial Accounting
Organizational Behavior
English Composition
Marketing
General Psychology I

Semester 4:
Business Ethics
Business Law
Business and Professional Communication
Managerial Finance
Principles of Sociology

3ο Έτος

Semester 5:
Business Communications
Business Law II
Social Media Marketing
Advertising
Marketing Research

Semester 6:
Technical Writing and Research
Research Methods in Business
Integrated Marketing Communications
Marketing Public Relations
Selling and Sales Management

4ο Έτος

Semester 7:
Quantitative Methods
Sales Promotion and Direct Marketing
Relationship Marketing and Internal Marketing
Media Planning
Strategic Marketing

Semester 8:
Senior Simulation in Business
Statistics II
E-Marketing
Brand Marketing
Consumer Behavior

Επαγγελματικές Προοπτικές

Οι απόφοιτοι του κλάδου μπορούν να εργαστούν σε οποιοδήποτε θέση σχετίζεται με τη Διοίκηση Επιχειρήσεων, όπως:

 • σε Διοικητικές θέσεις στον Ιδιωτικό ή Δημόσιο τομέα
 • σε Τράπεζες
 • σε τμήματα Πωλήσεων
 • ως Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, κ.α.

Επίσης, μπορούν να επιλέξουν μία καριέρα που σχετίζεται περισσότερο με Μάρκετιγκ ή να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση.

Περισσότερα

Τα σχόλια των Brivers

Άφησε το δικό σου σχόλιο
Θες να δεις τα σχόλια των Brivers;
Για να διαβάζεις ή να κάνεις σχόλια, συνδέσου ή εγγράψου στην πλατφόρμα!

Αναζητάς το κατάλληλο πρόγραμμα;

Προγραμμάτισε, σήμερα, μία δωρεάν συμβουλευτική συνεδρία με έναν ειδικό!

Παρόμοιες Σπουδές

NEWSLETTER
Τα πιο brive νέα απευθείας στο inbox σου... Κάνε την εγγραφή σου!
Δέχομαι να λαμβάνω νέα και συναινώ το Brive να διαχειρίζεται τα στοιχεία μου με ασφάλεια, όπως ορίζει η
 
Πολιτική Απορρήτου
© Brive.com | All Rights Reserved.