Brive logo
Σπουδές
Ξεκλείδωσε
Αναζήτηση
Προπτυχιακά
image/svg+xml
Διοίκηση Επιχειρήσεων & Marketing
image/svg+xml
Διοίκηση Επιχειρήσεων (Distance) (Αγγλικά)
Κάνε αίτηση στο πρόγραμμα
Είμαστε επίσημοι συνεργάτες! Ολοκλήρωσε την αίτησή σου δωρεάν και εξασφάλισε προνόμια!
Αυξάνεις τις πιθανότητες εισαγωγής σου, λαμβάνοντας δωρεάν έλεγχο στην αίτησή σου
Εξασφαλίζεις εξατομικευμένη υποστήριξη, έως και την έναρξη των σπουδών σου
Αποθηκεύεις την αίτησή σου για αργότερα, ενώ ξεκλειδώνεις και το "one-click apply"
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ

Διοίκηση Επιχειρήσεων (Distance) (Αγγλικά)

University of Nicosia
Λευκωσία, Κύπρος
E-learning
€6,300.00/έτος
 882 Πόντοι
Διάρκεια
4 Έτη
Γλώσσα
Αγγλικά

Περιγραφή Προγράμματος

Ο γενικός στόχος αυτού του πτυχίου είναι να παρουσιάσει μια ισορροπημένη εικόνα του κόσμου των επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα παρέχει μια κρίσιμη μελέτη όχι μόνο των θεωρητικών και πρακτικών πτυχών των διευθυντικών λειτουργιών στο εσωτερικό των επιχειρήσεων, αλλά και της ολοκλήρωσης και της σύνθεσης αυτών των λειτουργιών εντός των πολύπλοκων περιβαλλοντικών ρυθμίσεων που διαχειρίζονται, με ιδιαίτερη έμφαση στις τοπικές ανάγκες και συμφέροντα. Καθ’ όλη τη διάρκεια του πτυχίου, οι μαθητές εκπαιδεύονται να σκέφτονται αποτελεσματικά για την επιχείρηση ως σύνολο και να εκτιμήσουν την αλληλεξάρτηση των διαφόρων λειτουργιών των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Σου ταιριάζει αυτό το πρόγραμμα;
Το τεστ συμβατότητας θα στο αποκαλύψει σε αριθμούς!
Εκπαίδευση
Απολυτήριο Γενικού Λυκείου ή αντίστοιχο
15
Επίπεδο Αγγλικών
IELTS
6
ή
TOEFL (internet based)
80
ή
Michigan Proficiency (ECPE)
C
ή
Cambridge Proficiency (CPE)
C
ή
Cambridge Advanced (CAE)
B
ή
A levels
C
ή
TOEFL (paper based)
525
Σημειώσεις:

Πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια εισδοχής:

 • Το ελάχιστο κριτήριο εισδοχής στα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών είναι το αναγνωρισμένο Απολυτήριο Λυκείου ή άλλο διεθνώς αναγνωρισμένο ισοδύναμο προσόν και η αναλυτική βαθμολογία. Οι φοιτητές/τριες με βαθμό απολυτηρίου χαμηλότερο από 7.5/10 ή 15/20 ή αντίστοιχο, ανάλογα με το σύστημα βαθμολόγησης της χώρας έκδοσης του απολυτηρίου, λαμβάνουν, κατά το πρώτο έτος των σπουδών τους, επιπρόσθετη ακαδημαϊκή καθοδήγηση και παρακολούθηση.

Άλλα αποδεκτά προσόντα:

 • Αποδεικτικά επαγγελματικής πείρας (όπου ισχύει)
 • Πέρα από τις δυνατές ακαδημαϊκές επιδόσεις, λαμβάνουμε επίσης υπόψη τις εξωσχολικές δραστηριότητες, ηγετικές ικανότητες, καθώς και άλλα στοιχεία από το υπόβαθρο του υποψηφίου.

Πληροφορίες Αγγλικής γλώσσας:

 • Οι φοιτητές/τριες που δεν κατέχουν κάποιο από τα παραπάνω ή τα πιο κάτω πιστοποιητικά ή τους ελάχιστους βαθμούς και κατέχουν IELTS με 4.5 και άνω, θα πρέπει να λάβουν μέρος τις κατατακτήριες εξετάσεις αγγλικής γλώσσας του Πανεπιστημίου (χωρίς χρέωση) και αν χρειαστεί, να παρακολουθήσουν υποστηρικτικά μαθήματα αγγλικής γλώσσας, τα οποία προσφέρονται από το International Gateway Centre (IGC) του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.
 • Computer-based TOEFL – 193 και άνω
 • Michigan Examination of Proficiency in English (CaMLA) – Pass
 • Pearson PTE General – Level 3 και άνω
 • KPG (The Greek Foreign Language Examinations for the State Certificate of Language Proficiency) – Level B2 και άνω
 • Anglia – Level B2 και άνω
 • IEB Advances Programme English – Pass

Σκοπός Πτυχίου

Το Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων έχει ως στόχο να:

 • Να παρέχει φοιτητές με γνώση των θεωρητικών και πρακτικών πτυχών της λειτουργίας των διαφόρων τύπων των επιχειρηματικών οργανώσεων.
 • Να παρακινήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν το ρόλου των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στον σύγχρονο κόσμο.
 • Να παρακινήσει τους μαθητές να αναπτύξουν τη συνειδητοποίηση της αλλαγής και τον ολοκληρωμένη φύση των προβλημάτων των επιχειρήσεων και την ικανότητα για να εξερευνήσουν και να ασχοληθούν με αυτά τα προβλήματα.
 • Να αναπτύξει στους μαθητές την ικανότητα της ανάλυσης, της σύνθεσης και της αξιολόγησης στο πλαίσιο των επιχειρηματικών αποφάσεων.
Περισσότερα

Κορμός Μαθημάτων

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Λογιστική Ι

Λογιστική ΙΙ

Διοικητική Λογιστική

Πληροφοριακά Συστήματα Λογιστικής

Επιχειρησιακή Ηθική

Δίκαιο των Επιχειρήσεων

Επιχειρησιακή Επικοινωνία

Οργανωσιακή Συμπεριφορά

Διεθνείς Επιχειρήσεις

Μεθοδολογία Έρευνας

Στρατηγική και Πολιτική των Επιχειρήσεων

Διπλωματική Εργασία

Μικροοικονομική

Μακροοικονομική

Βασικές Δεξιότητες Γραφής στην Αγγλική

Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά

Χρηματοοικονομικά Επιχειρήσεων

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Διεθνής Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Ποσοτικές Μέθοδοι

Επιχειρησιακή Διοίκηση

Αναλυτική Λήψη Αποφάσεων

Εισαγωγή στη Διοίκηση

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Μάρκετινγκ

Μαθήματα Μάρκετινγκ

Ολοκληρωμένες Επικοινωνίες Μάρκετινγκ

Μάρκετινγκ και Κοινωνική Ευθύνη

Στρατηγική Μάρκετινγκ

Συμπεριφορά Καταναλωτή

Μαθήματα Μαθηματικών

Μαθηματικά και Εφαρμοσμένος Λογισμός

Στατιστική Ι

Στατιστική ΙΙ

Μαθήματα Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστήμων

Γενική Ψυχολογία I

Αρχές Κοινωνιολογίας

Μαθήματα Υπολογιστών

Εφαρμογές Λογισμικού Επιχειρήσεων

Διαχείριση Έργων

Τεχνολογίες Κοινωνικών Δικτύων

Έννοιες Συστημάτων Πληροφορικής

Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

Επαγγελματικές Προοπτικές

Το πρόγραμμα προσφέρει στους φοιτητές τα απαραίτητα εργαλεία και τις δεξιότητες για την εξασφάλιση μιας θέσης τόσο στον κερδοσκοπικό όσο και στο μη κερδοσκοπικό τομέα. Πιο συγκεκριμένα, μετά την ολοκλήρωση του πτυχίου, οι απόφοιτοι μπορούν είτε να συνεχίσουν μια επαγγελματική σταδιοδρομία ή να υποβάλουν αίτηση για μεταπτυχιακές σπουδές. Θα μπορούσαν να υποβάλουν αίτηση για θέσεις στους τομείς:

 • της Διοίκησης
 • της Λογιστικής
 • του Μάρκετινγκ
 • της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού
 • της Επικοινωνίας των Επιχειρήσεων

Βασισμένοι στο ύφος της παράδοσης και της αξιολόγησης της ύλης που διδάχτηκε κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, οι μαθητές θα έχουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο να μπορούν να εργοδοτηθούν πιο εύκολα σε σύγκριση με τους φοιτητές άλλων προγραμμάτων των επιχειρήσεων.

Περισσότερα

Τα σχόλια των Brivers

Άφησε το δικό σου σχόλιο
Θες να δεις τα σχόλια των Brivers;
Για να διαβάζεις ή να κάνεις σχόλια, συνδέσου ή εγγράψου στην πλατφόρμα!

Αναζητάς το κατάλληλο πρόγραμμα;

Προγραμμάτισε, σήμερα, μία δωρεάν συμβουλευτική συνεδρία με έναν ειδικό!

Παρόμοιες Σπουδές

NEWSLETTER
Τα πιο brive νέα απευθείας στο inbox σου... Κάνε την εγγραφή σου!
Δέχομαι να λαμβάνω νέα και συναινώ το Brive να διαχειρίζεται τα στοιχεία μου με ασφάλεια, όπως ορίζει η
 
Πολιτική Απορρήτου
© Brive.com | All Rights Reserved.