Brive logo
Σπουδές
Ξεκλείδωσε
Αναζήτηση
Προπτυχιακά
image/svg+xml
Ιατρική & Υγεία
image/svg+xml
Γενική Νοσηλευτική
Κάνε αίτηση στο πρόγραμμα
Είμαστε επίσημοι συνεργάτες! Ολοκλήρωσε την αίτησή σου δωρεάν και εξασφάλισε προνόμια!
Αυξάνεις τις πιθανότητες εισαγωγής σου, λαμβάνοντας δωρεάν έλεγχο στην αίτησή σου
Εξασφαλίζεις εξατομικευμένη υποστήριξη, έως και την έναρξη των σπουδών σου
Αποθηκεύεις την αίτησή σου για αργότερα, ενώ ξεκλειδώνεις και το "one-click apply"
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ

Γενική Νοσηλευτική

Frederick University
Λευκωσία, Κύπρος
Full-time
€8,100.00/έτος
 840 Πόντοι
Διάρκεια
4 Έτη
Γλώσσα
Ελληνικά

Περιγραφή Προγράμματος

Σκοπός του Προγράμματος Νοσηλευτικής είναι η εκπαίδευση επιστημόνων νοσηλευτών οι οποίοι θα είναι σε θέση να χρησιμοποιούν γνώσεις και δεξιότητες για την παροχή υψηλού επιπέδου νοσηλευτικής φροντίδας σε άτομα, οικογένειες και πληθυσμιακές ομάδες με στόχο την προαγωγή της υγείας τους, τη διατήρηση και την αποκατάστασή της, καθώς και την επίτευξη της βέλτιστης ψυχοκοινωνικής λειτουργικότητάς τους.

Το πρόγραμμα έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ε.Α.Ι.Π.) και είναι αναγνωρισμένο από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.). Έχει πιστοποιηθεί από το Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Κύπρου. Επίσης το πτυχίο Γενικής Νοσηλευτικής είναι επίσημα αναγνωρισμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και ο επαγγελματικός τίτλος Νοσηλευτής/(τρια) Γενικής Νοσηλευτικής με βάση σχετική οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Σου ταιριάζει αυτό το πρόγραμμα;
Το τεστ συμβατότητας θα στο αποκαλύψει σε αριθμούς!
Εκπαίδευση
Απολυτήριο Γενικού Λυκείου ή αντίστοιχο
16
Σημειώσεις:

Πληροφορίες για την είσοδο στο πρόγραμμα:

 • Οι υποψήφιοι για πτυχίο θα πρέπει να υποβάλουν πιστοποιητικό για την ολοκλήρωση του σχολείου με μέσο βαθμό 75% (ελληνοκυπριακά δευτεροβάθμια σχολεία) ή βαθμό "C" ή το αντίστοιχο (άλλα δευτεροβάθμια σχολεία ή ισοδύναμο προσόν. Οι υποψήφιοι που υποβάλλουν πιστοποιητικό αποχώρησης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, μπορούν να γίνουν δεκτοί για δοκιμαστική περίοδο, εάν παρουσιάζουν δυνατότητες για εκπαιδευτική πρόοδο. Η δοκιμαστική περίοδος θα καταργηθεί, υπό την προϋπόθεση ικανοποιητικής ακαδημαϊκής απόδοσης. Οι υποψήφιοι που γίνονται δεκτοί σε δοκιμαστική περίοδο μπορεί επίσης να κληθούν να εγγραφούν σε μαθήματα ίδρυσης προκειμένου να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους.
 • Οι υποψήφιοι για πτυχίο θα πρέπει να υποβάλουν πρόσφατο πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς που εκδόθηκε από την αστυνομία της χώρας καταγωγής ή κατοικίας του υποψηφίου, μεταφρασμένο στα ελληνικά ή στα αγγλικά. Το πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς πρέπει να είναι πρωτότυπο και να έχει εκδοθεί σε διάστημα λιγότερο από 6 μήνες, πριν από την έναρξη του προγράμματος για το οποίο ο φοιτητής υποβάλλει αίτηση. Τα ονόματα και οι τίτλοι των προσώπων που εκδίδουν και πιστοποιούν το έγγραφο πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια.

Συνέντευξη:

 • Για εισδοχή σε διάφορα προγράμματα απαιτείται σε ορισμένες περιπτώσεις προσωπική συνέντευξη πριν την απόφαση εισδοχής του φοιτητή.

Περισσότερες πληροφορίες:

 • Ενδέχεται να υπάρχει επιπλέον χρέωση για την αίτηση από αυτό το Πανεπιστήμιο.

Ικανότητες και Δεξιότητες Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Σπουδών Νοσηλευτικής έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με επιστημονικά πρότυπα, λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες τάσεις που αφορούν στη νοσηλευτική εκπαίδευση σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 • να αποκτήσουν ευρεία γνώση και κατανόηση της φύσης της νοσηλευτικής και της παροχής φροντίδας σε άτομα, οικογένειες και κοινότητες, όπως αυτή εφαρμόζεται σε διάφορες υγειονομικές υπηρεσίες
 • να αποκτήσουν τα απαραίτητα προσόντα για να εγγραφούν στο Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής της Κύπρου και για να τους επιτραπεί η επαγγελματική ενάσκηση της νοσηλευτικής
 • να έχουν τη δυνατότητα να αξιολογούν και να δομούν τη δική τους προσέγγιση στην ενάσκηση της νοσηλευτικής
 • να έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις ικανότητές τους ως επαγγελματίες και μια αυξανόμενη συνειδητοποίηση της συμβολής τους στο σύστημα υγείας της χώρας
 • να αποκτήσουν δεξιότητες κριτικής παρατήρησης και έρευνας μέσω της κλινικής διδασκαλίας και πρακτικής άσκησης, σε υπηρεσίες υγείας διάφορων ειδικοτήτων
 • να αποκτήσουν καλή κατανόηση των επίκαιρων και μελλοντικών ζητημάτων υγείας, της πολιτικής δημόσιας υγείας και των διεθνών κανόνων και κανονισμών υγείας.
Περισσότερα

Κορμός Μαθημάτων

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Αγγλικά Βασικού Επιπέδου στη Γενική Νοσηλευτική

Αγγλικά Μεσαίου Επιπέδου στη Γενική Νοσηλευτική

Ανατομία και Ιστολογία

Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας

Βιοφυσική και Ραδιολογία

Βιοχημεία

Κοινωνιολογία της Υγείας

Εισαγωγή στη Νοσηλευτική

Μικροβιολογία

Φαρμακολογία

Φυσιολογία

Βασική Νοσηλευτική I

Κυτταρική Βιολογία και Γενετική

Κλινική Πρακτική Ι

Κλινική Διδασκαλία Ι

Βασική Νοσηλευτική ΙΙ

Γενική Χειρουργική

Διαιτολόγια και Διατροφή

Εσωτερική Παθολογία και Παθοφυσιολογία Ι

Κοινοτική Νοσηλευτική Ι

Εσωτερική Παθολογία και Παθοφυσιολογία ΙΙ

Παθολογική Νοσηλευτική Ι

Επιδημιολογία και Βιοστατιστική

Χειρουργική Νοσηλευτική Ι

Κλινική Πρακτική ΙΙ

Κλινική Διδασκαλία ΙΙ (Βασική Νοσηλευτική ΙΙ)

Κλινική Διδασκαλία ΙΙI (Κοινοτική Νοσηλευτική Ι)

Κλινική Διδασκαλία ΙV (Παθολογική Νοσηλευτική Ι)

Κλινική Διδασκαλία V (Χειρουργική Νοσηλευτική Ι)

Αρχές και Μέθοδοι Διδασκαλίας στην Νοσηλευτική και Προαγωγή της Υγείας

Παιδιατρική

Παθολογική Νοσηλευτική ΙΙ

Μεθοδολογία Έρευνας στην Νοσηλευτική

Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ

Παιδιατρική Νοσηλευτική

Γυναικολογική Νοσηλευτική και Νοσηλευτική Μητρότητας

Ψυχιατρική

Επείγουσα Νοσηλευτική

Κοινοτική Νοσηλευτική ΙΙ

Κλινική Πρακτική ΙΙΙ

Κλινική Διδασκαλία VI (Παθολογική Νοσηλευτική ΙI)

Κλινική Διδασκαλία VII (Χειρουργική Νοσηλευτική ΙI)

Κλινική Διδασκαλία VIII (Νοσηλευτικές Ειδικότητες Ι)

Κλινική Διδασκαλία IX (Κοινοτική Νοσηλευτική ΙI)

Ψυχολογία της Υγεία

Γηριατρική Νοσηλευτική

Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας και Συμβουλευτική

Εντατική Νοσηλευτική Φροντίδα

Νοσηλευτική Διοίκηση

Νομικά Θάματα και Δεοντολογία του Νοσηλευτικού Επαγγέλματος

Πτυχιακή Ερευνητική Εργασία

Eνδονοσοκομειακές Λοιμώξεις

Κλινική Πρακτική IV

Κλινική Διδασκαλία Χ (Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας)

Κλινική Διδασκαλία ΧΙ (Νοσηλευτική Μονάδων Εντατικής Θεραπείας)

Κλινική Διδασκαλία ΧΙΙ (Νοσηλευτικές Ειδικότητες ΙΙ)

Επαγγελματικές Προοπτικές

Οι σύγχρονοι νοσηλευτές μπορούν να εργαστούν σε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας και να ασχοληθούν με ποικίλες δραστηριότητες, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Να εργαστούν σε:

 • Δημόσια Νοσοκομεία
 • Κέντρα Υγείας
 • άλλες υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας του ευρύτερου Δημόσιου τομέα
 • Ιδιωτικά Νοσοκομεία
 • ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγείας

Μπορούν να γίνουν επιχειρηματίες και να ανοίξουν, σε συνεργασία με άλλους επαγγελματίες υγείας, εταιρείες παροχής υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας.

Μπορούν ακόμα να απασχοληθούν στην εκπαίδευση στα Πανεπιστήμια και σε δομές κατάρτισης επαγγελματιών υγείας σε σύγχρονες τεχνικές, καθώς και ως ερευνητές απασχολούμενοι σε ερευνητικά κέντρα της Κύπρου και του εξωτερικού.

Ακόμα οι σύγχρονοι νοσηλευτές μπορούν να ασκήσουν διοίκηση σε όλες τις δομές και τα επίπεδα των υπηρεσιών υγείας:

 • προϊστάμενοι νοσηλευτικών τμημάτων
 • διευθυντές νοσηλευτικών τομέων
 • διευθυντές νοσηλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών διάφορων υπουργείων
Περισσότερα

Τα σχόλια των Brivers

Άφησε το δικό σου σχόλιο
Θες να δεις τα σχόλια των Brivers;
Για να διαβάζεις ή να κάνεις σχόλια, συνδέσου ή εγγράψου στην πλατφόρμα!

Αναζητάς το κατάλληλο πρόγραμμα;

Προγραμμάτισε, σήμερα, μία δωρεάν συμβουλευτική συνεδρία με έναν ειδικό!

Παρόμοιες Σπουδές

NEWSLETTER
Τα πιο brive νέα απευθείας στο inbox σου... Κάνε την εγγραφή σου!
Δέχομαι να λαμβάνω νέα και συναινώ το Brive να διαχειρίζεται τα στοιχεία μου με ασφάλεια, όπως ορίζει η
 
Πολιτική Απορρήτου
© Brive.com | All Rights Reserved.