Brive logo
Σπουδές
Ξεκλείδωσε
Αναζήτηση
Προπτυχιακά
image/svg+xml
Ιατρική & Υγεία
image/svg+xml
Φαρμακευτική
Κάνε αίτηση στο πρόγραμμα
Είμαστε επίσημοι συνεργάτες! Ολοκλήρωσε την αίτησή σου δωρεάν και εξασφάλισε προνόμια!
Αυξάνεις τις πιθανότητες εισαγωγής σου, λαμβάνοντας δωρεάν έλεγχο στην αίτησή σου
Εξασφαλίζεις εξατομικευμένη υποστήριξη, έως και την έναρξη των σπουδών σου
Αποθηκεύεις την αίτησή σου για αργότερα, ενώ ξεκλειδώνεις και το "one-click apply"
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ

Φαρμακευτική

Frederick University
Λευκωσία, Κύπρος
Full-time
€8,520.00/έτος
 840 Πόντοι
Διάρκεια
5 Έτη
Γλώσσα
Ελληνικά

Περιγραφή Προγράμματος

Σκοπός του Προγράμματος Φαρμακευτικής είναι η παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης για την προετοιμασία επαγγελματιών Φαρμακοποιών, επιστημόνων ειδικών στον τομέα φαρμάκων και με ικανότητες να ανταποκριθούν με επιτυχία στον ιδιωτικό τομέα στελεχώνοντας φαρμακεία, νοσοκομεία, κλινικές, κέντρα υγείας, τη βιομηχανία φαρμάκων και καλλυντικών ή στελεχώνοντας κρατικές υπηρεσίες, όπως νοσοκομεία, υπουργεία και άλλους φορείς υγείας.

Το Πρόγραμμα προσφέρει το ακαδημαϊκό υπόβαθρο για να προετοιμάσει τους φοιτητές με τέτοιο τρόπο, ώστε να καταστούν όχι μόνον ειδικοί για το προϊόν που διακινούν, αλλά και ικανοί να συμβουλεύσουν με υπευθυνότητα και επιστημονική επάρκεια το κοινό για τη χρήση, την ασφάλεια, τις αλληλεπιδράσεις των φαρμάκων με άλλα φάρμακα ή τρόφιμα, για τα δηλητήρια και τα ναρκωτικά.

Επιπλέον, οι πτυχιούχοι του Τμήματος αυτού θα είναι ειδικοί σε θέματα σχεδιασμού, ανάπτυξης, παρασκευής, αλλοίωσης, ελέγχου, δράσης και χρήσης φαρμάκων και καλλυντικών. Ακόμη, θα είναι ειδικοί στην ανάπτυξη και εκμετάλλευση της τοπικής χλωρίδας και την αξιοποίησή της από γεωργική, εμπορική και επιστημονική άποψη. Θα είναι αρμόδιοι για την παραλαβή αρωματικών και φυτοφαρμακευτικών προϊόντων και σχετικών πρώτων υλών.

Το πρόγραμμα έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ε.Α.Ι.Π.) και είναι αναγνωρισμένο από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.). Το Τμήμα Φαρμακευτικής έχει αναγνωριστεί από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισότιμο με τα αντίστοιχα των Ελληνικών Α.Ε.Ι.

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Σου ταιριάζει αυτό το πρόγραμμα;
Το τεστ συμβατότητας θα στο αποκαλύψει σε αριθμούς!
Εκπαίδευση
Απολυτήριο Γενικού Λυκείου ή αντίστοιχο
16
Σημειώσεις:

Πληροφορίες για την είσοδο στο πρόγραμμα:

 • Οι υποψήφιοι για πτυχίο θα πρέπει να υποβάλουν πιστοποιητικό για την ολοκλήρωση του σχολείου με μέσο βαθμό 75% (ελληνοκυπριακά δευτεροβάθμια σχολεία) ή βαθμό "C" ή το αντίστοιχο (άλλα δευτεροβάθμια σχολεία ή ισοδύναμο προσόν. Οι υποψήφιοι που υποβάλλουν πιστοποιητικό αποχώρησης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, μπορούν να γίνουν δεκτοί για δοκιμαστική περίοδο, εάν παρουσιάζουν δυνατότητες για εκπαιδευτική πρόοδο. Η δοκιμαστική περίοδος θα καταργηθεί, υπό την προϋπόθεση ικανοποιητικής ακαδημαϊκής απόδοσης. Οι υποψήφιοι που γίνονται δεκτοί σε δοκιμαστική περίοδο μπορεί επίσης να κληθούν να εγγραφούν σε μαθήματα ίδρυσης προκειμένου να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους.
 • Οι υποψήφιοι για πτυχίο θα πρέπει να υποβάλουν πρόσφατο πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς που εκδόθηκε από την αστυνομία της χώρας καταγωγής ή κατοικίας του υποψηφίου, μεταφρασμένο στα ελληνικά ή στα αγγλικά. Το πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς πρέπει να είναι πρωτότυπο και να έχει εκδοθεί σε διάστημα λιγότερο από 6 μήνες, πριν από την έναρξη του προγράμματος για το οποίο ο φοιτητής υποβάλλει αίτηση. Τα ονόματα και οι τίτλοι των προσώπων που εκδίδουν και πιστοποιούν το έγγραφο πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια.

Οι υποψήφιοι αναμένεται να:

 • κατέχουν ελάχιστο βαθμό 85% στη Χημεία και
 • κατέχουν έναν ελάχιστο βαθμό 85% στο πιστοποιητικό αποχώρησης από το σχολείο τους σε δύο από τα ακόλουθα θέματα: Φυσική, Βιολογία, Μαθηματικά

Συνέντευξη:

 • Για εισδοχή σε διάφορα προγράμματα απαιτείται σε ορισμένες περιπτώσεις προσωπική συνέντευξη πριν την απόφαση εισδοχής του φοιτητή.

Περισσότερες πληροφορίες:

 • Ενδέχεται να υπάρχει επιπλέον χρέωση για την αίτηση από αυτό το Πανεπιστήμιο.

Ικανότητες και Δεξιότητες Προγράμματος

Μέσω του Προγράμματος οι φοιτητές αποκτούν:

 • Γνώσεις και δεξιότητες για επαγγελματική απασχόληση στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα ως επαγγελματίες φαρμακοποιοί με ιδιαίτερα προσόντα.
 • Ένα ολοκληρωμένο ακαδημαϊκό υπόβαθρο και πρακτική εξάσκηση έτσι ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν επιτυχώς τις διαρκείς και ραγδαίες εξελίξεις και αυξανόμενες απαιτήσεις της Φαρμακευτικής Επιστήμης και Τεχνολογίας.
 • Εφόδια και τα απαραίτητα προσόντα καθιστώντας τους ικανούς να διεξάγουν υψηλού επιπέδου έρευνα.
 • Εμπειρία στη σύγχρονη βιομηχανία φαρμάκων, στα νοσοκομεία και δημόσιες υπηρεσίες.
 • Εκπαίδευση για να έχουν ενεργό ρόλο στην προστασία και ασφάλεια του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος από τη χρήση βιοδραστικών προϊόντων.

 • Ικανή πρακτική εξάσκηση για να ενισχύσουν γνώσεις στη θεωρία, που αφορούν το ρόλο τους ως σύμβουλοι σε σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα, όπως εθισμός και χρήση ναρκωτικών, δηλητηρίαση, κλπ.
 • Ικανότητες αξιολόγησης και αποτίμησης στη βιομηχανία φαρμάκων και στη φαρμακευτική αγορά.
 • Ικανότητα να σκέπτονται μεθοδικά και συνοπτικά, ώστε να προβλέπουν τάσεις στη φαρμακοθεραπευτική, στην καινοτομία, παραγωγή, χρήση και κατάχρηση φαρμάκων.
 • Τέλος, το Πρόγραμμα εισάγει τους φοιτητές στο σύγχρονο φαρμακευτικό περιβάλλον, σε φαρμακευτικές επιχειρήσεις, νοσοκομεία και κυβερνητικές υπηρεσίες.
Περισσότερα

Κορμός Μαθημάτων

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Αγγλικά Βασικού Επιπέδου στις Φαρμακευτικές Επιστήμες

Αγγλικά Μεσαίου Επιπέδου στις Φαρμακευτικές Επιστήμες

Γενική και Ανόργανη Χημεία

Γενική Φυσική

Μαθηματικά Ι

Γενική Βιολογία

Εισαγωγή στις Φαρμακευτικές Επιστήμες

Αναλυτική Χημεία

Στοιχεία Βοτανικής

Ανατομία Ανθρώπου

Φυσική Χημεία

Οργανική Χημεία Ι

Μικροβιολογία

Χημεία Βιοδραστικών Φυσικών Προϊόντων

Φυσιολογία

Οργανική Χημεία ΙΙ

Βιοχημεία Ι

Φυσική Φαρμακευτική

Χημεία Τροφίμων και Επιστήμη Διατροφής

Μοριακή Βιολογία

Βιοφαρμακευτική & Φαρμακοκινητική

Ανόργανη και Βιοανόργανη Φαρμακευτική Χημεία

Φαρμακευτική Ανάλυση Ι

Βιοχημεία ΙΙ

Υγιεινή και Επείγουσα Θεραπευτική

Μοριακή Φαρμακολογία

Φαρμακευτική Χημεία Ι

Φαρμακευτική Τεχνολογία Ι

Φαρμακολογία Ι

Φαρμακευτική Ανοσολογία & Ανοσοχημεία

Φαρμακευτική Χημεία ΙΙ

Φαρμακευτική Τεχνολογία ΙΙ

Φαρμακευτική Ανάλυση ΙΙ και Έλεγχος Φαρμάκων

Φαρμακογνωσία

Φαρμακολογία ΙΙ

Κλινική Φαρμακευτική & Αλληλεπιδράσεις Φαρμάκων

Εισαγωγή στη Φαρμακευτική Βιοτεχνολογία

Τοξικολογία

Σχεδιασμός, Ανακάλυψη & Ανάπτυξη Φαρμάκων

Χημεία και Τεχνολογία Καλλυντικών & Βιομηχανικής Φαρμακευτικής

Φαρμακευτική Νομοθεσία & Ηθική

Διπλωματική Εργασία

Επαγγελματικές Προοπτικές

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Φαρμακευτικής θα μπορούν να εργαστούν τόσο στον ιδιωτικό τομέα:

 • φαρμακεία
 • νοσοκομεία
 • κλινικές
 • κέντρα υγείας
 • τη βιομηχανία φαρμάκων
 • καλλυντικών
 • όσο και στο δημόσιο τομέα
 • νοσοκομεία
 • υπουργεία
 • άλλους φορείς υγείας
Περισσότερα

Τα σχόλια των Brivers

Άφησε το δικό σου σχόλιο
Θες να δεις τα σχόλια των Brivers;
Για να διαβάζεις ή να κάνεις σχόλια, συνδέσου ή εγγράψου στην πλατφόρμα!

Αναζητάς το κατάλληλο πρόγραμμα;

Προγραμμάτισε, σήμερα, μία δωρεάν συμβουλευτική συνεδρία με έναν ειδικό!

Παρόμοιες Σπουδές

NEWSLETTER
Τα πιο brive νέα απευθείας στο inbox σου... Κάνε την εγγραφή σου!
Δέχομαι να λαμβάνω νέα και συναινώ το Brive να διαχειρίζεται τα στοιχεία μου με ασφάλεια, όπως ορίζει η
 
Πολιτική Απορρήτου
© Brive.com | All Rights Reserved.