Brive logo
Σπουδές
Ξεκλείδωσε
Αναζήτηση
Προπτυχιακά
image/svg+xml
Επιστήμες Μηχανικών
image/svg+xml
Μηχανολόγος Μηχανικός
Κάνε αίτηση στο πρόγραμμα
Είμαστε επίσημοι συνεργάτες! Ολοκλήρωσε την αίτησή σου δωρεάν και εξασφάλισε προνόμια!
Αυξάνεις τις πιθανότητες εισαγωγής σου, λαμβάνοντας δωρεάν έλεγχο στην αίτησή σου
Εξασφαλίζεις εξατομικευμένη υποστήριξη, έως και την έναρξη των σπουδών σου
Αποθηκεύεις την αίτησή σου για αργότερα, ενώ ξεκλειδώνεις και το "one-click apply"
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ

Μηχανολόγος Μηχανικός

Frederick University
Λευκωσία, Κύπρος
Full-time
€8,400.00/έτος
 840 Πόντοι
Διάρκεια
4 Έτη
Γλώσσα
Αγγλικά

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα σπουδών Μηχανολόγου Μηχανικού έχει δύο κατευθύνσεις. Ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει οποιαδήποτε κατεύθυνση ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του. Οι δυο κατευθύνσεις είναι:

Γενική κατεύθυνση Μηχανολόγου Μηχανικού & Μηχανικής Υδρογονανθράκων

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών έχει ως σκοπό την ανάδειξη υψηλής ποιότητας αποφοίτων με ισχυρά επιστημονικά και τεχνολογικά προσόντα, οι οποίοι θα είναι σε θέση να καλύψουν ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών και επαγγελματικών αναγκών στον τομέα της μηχανολογίας.

Το πρόγραμμα έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ε.Α.Ι.Π.) και είναι αναγνωρισμένο από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.).

Είναι επίσης πλήρως αναγνωρισμένο από το Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (Ε.Τ.Ε.Κ.) και οι κάτοχοι του τίτλου σπουδών είναι εγγράψιμοι στο μητρώο του Επιμελητηρίου. Επιπλέον, οι κάτοχοι του πτυχίου του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών μπορούν να εγγραφούν στο Σύνδεσμο Μηχανολόγων Μηχανικών Κύπρου (Σ.Μ.ΜΗ.Κ.).

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Σου ταιριάζει αυτό το πρόγραμμα;
Το τεστ συμβατότητας θα στο αποκαλύψει σε αριθμούς!
Εκπαίδευση
Απολυτήριο Γενικού Λυκείου ή αντίστοιχο
16
Επίπεδο Αγγλικών
IELTS
6
ή
TOEFL (paper based)
550
ή
TOEFL (internet based)
75
ή
IGCSE
C
Σημειώσεις:

Πληροφορίες για την είσοδο στο πρόγραμμα:

 • Οι υποψήφιοι για πτυχίο θα πρέπει να υποβάλουν πιστοποιητικό για την ολοκλήρωση του σχολείου με μέσο βαθμό 75% (ελληνοκυπριακά δευτεροβάθμια σχολεία) ή βαθμό "C" ή το αντίστοιχο (άλλα δευτεροβάθμια σχολεία ή ισοδύναμο προσόν. Οι υποψήφιοι που υποβάλλουν πιστοποιητικό αποχώρησης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, μπορούν να γίνουν δεκτοί για δοκιμαστική περίοδο, εάν παρουσιάζουν δυνατότητες για εκπαιδευτική πρόοδο. Η δοκιμαστική περίοδος θα καταργηθεί, υπό την προϋπόθεση ικανοποιητικής ακαδημαϊκής απόδοσης. Οι υποψήφιοι που γίνονται δεκτοί σε δοκιμαστική περίοδο μπορεί επίσης να κληθούν να εγγραφούν σε μαθήματα ίδρυσης προκειμένου να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους.
 • Οι υποψήφιοι για πτυχίο θα πρέπει να υποβάλουν πρόσφατο πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς που εκδόθηκε από την αστυνομία της χώρας καταγωγής ή κατοικίας του υποψηφίου, μεταφρασμένο στα ελληνικά ή στα αγγλικά. Το πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς πρέπει να είναι πρωτότυπο και να έχει εκδοθεί σε διάστημα λιγότερο από 6 μήνες, πριν από την έναρξη του προγράμματος για το οποίο ο φοιτητής υποβάλλει αίτηση. Τα ονόματα και οι τίτλοι των προσώπων που εκδίδουν και πιστοποιούν το έγγραφο πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια.

Συνέντευξη:

 • Για εισδοχή σε διάφορα προγράμματα απαιτείται σε ορισμένες περιπτώσεις προσωπική συνέντευξη πριν την απόφαση εισδοχής του φοιτητή.

Περισσότερες πληροφορίες:

 • Ενδέχεται να υπάρχει επιπλέον χρέωση για την αίτηση από αυτό το Πανεπιστήμιο.

Ικανότητες και Δεξιότητες Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Μηχανολόγων Μηχανικών φιλοδοξεί να προετοιμάσει νέους μηχανικούς, που να μπορούν να συμβάλουν με ουσιαστικό τρόπο στη συνεχή επιστημονική και τεχνολογική ανάπτυξη και να διακριθούν τόσο στην τοπική αγορά όσο και στο εξωτερικό. Αυτό είναι εφικτό μέσω των επιστημονικών και τεχνολογικών γνώσεων, αλλά και πρακτικών ικανοτήτων και κριτικού τρόπου σκέψης που θα αποκτηθούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Οι φοιτητές με τη συμπλήρωση των απαιτούμενων μονάδων και απόκτηση του πτυχίου από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών θα είναι σε θέση:

 • Να χρησιμοποιούν και να εφαρμόζουν τις γνώσεις και ικανότητές τους στην κατανόηση και επίλυση σύγχρονων προβλημάτων της βιομηχανίας.
 • Να γνωρίζουν τις σύγχρονες μεθοδολογίες και τεχνικές σε ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών και να μπορούν να χρησιμοποιήσουν σύγχρονα εργαλεία και εξοπλισμό για την επίλυση τεχνικών και επιστημονικών προβλημάτων.
 • Να χρησιμοποιούν σύγχρονα συστήματα πληροφορικής και εξειδικευμένων λογισμικών πακέτων σχεδίασης, κατασκευαστικής και υπολογιστικής τεχνολογίας.
 • Να είναι ικανοί να σχεδιάσουν και να εκτελέσουν συγκεκριμένο μηχανολογικό έργο, καθώς επίσης και να συνεργαστούν με επαγγελματίες από άλλες ειδικότητες.
 • Να διοικήσουν ένα τμήμα ή μια μονάδα στον ενεργειακό, κατασκευαστικό, βιομηχανικό ή εμπορικό τομέα.
Περισσότερα

Κορμός Μαθημάτων

Γενικά

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ηλεκτροτεχνία I

Συγγραφή Τεχνικών Θεμάτων και Επικοινωνία

Απειροστικός Λογισμός και Αναλυτική Γεωμετρία Ι

Απειροστικός Λογισμός και Αναλυτική Γεωμετρία ΙI

Γραμμική Άλγεβρα με τη Χρήση «MATLAB»

Διαφορικές Εξισώσεις

Πιθανότητες και Στατιστική

Αριθμητικές Μέθοδοι

Φυσική I

Φυσική II

Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υλικών

Τεχνολογία Υλικών

Εισαγωγή στην Μηχανολογία με Εργαστήριο

Μηχανολογικό σχέδιο (Σκαρίφημα σε Υπολογιστή)

Μηχανική Στερεού Σώματος

Θερμοδυναμική I

Μηχανουργικές Κατεργασίες και Μορφοποιήσεις

Μηχανική Ρευστών I

Μηχανολογικός Σχεδιασμός με Η/Υ

Μετρητικά ‘Οργανα και Συστήματα Λήψης Δεδομένων

Αντοχή Υλικών & Μηχανολογικών Κατασκευών

Εισαγωγή στη Μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων για Μηχανολογικές Κατασκευές

Μεταφορά Θερμότητας

Οικονομικά για Μηχανικούς

Υδραυλικά και Πνευματικά Συστήματα

Στοιχεία Μηχανών I

Στοιχεία Μηχανών II

Ταλαντώσεις και Δυναμική Μηχανών

Ανάλυση και Σχεδιασμός Συστημάτων Ελέγχου

Διπλωματική Εργασία

Αεροστρόβιλοι

Μηχανουργικές Κατεργασίες με τη χρήση Συστημάτων CAD/CAM

Εναλλακτικές Μορφές Ενέργειας

Θέρμανση, Ψύξη, Κλιματισμός

Ανάλυση Τεχνολογιών Παραγωγής Ενέργειας

Οργάνωση και Διοίκηση Παραγωγικών Συστημάτων

Μηχατρονική

Σχεδιασμός και Βελτιστοποίηση Μηχανολογικών Κατασκευών

Μηχανές Εσωτερικής Καύσης

Μηχανική Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ηλεκτροτεχνία I

Συγγραφή Τεχνικών Θεμάτων και Επικοινωνία

Απειροστικός Λογισμός και Αναλυτική Γεωμετρία Ι

Απειροστικός Λογισμός και Αναλυτική Γεωμετρία ΙI

Γραμμική Άλγεβρα με τη Χρήση «MATLAB»

Διαφορικές Εξισώσεις

Πιθανότητες και Στατιστική

Αριθμητικές Μέθοδοι

Φυσική I

Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υλικών

Τεχνολογία Υλικών

Εισαγωγή στην Μηχανολογία με Εργαστήριο

Μηχανολογικό σχέδιο (Σκαρίφημα σε Υπολογιστή)

Μηχανική Στερεού Σώματος

Θερμοδυναμική I

Μηχανουργικές Κατεργασίες και Μορφοποιήσεις

Μηχανική Ρευστών I

Μηχανολογικός Σχεδιασμός με Η/Υ

Μετρητικά ‘Οργανα και Συστήματα Λήψης Δεδομένων

Αντοχή Υλικών & Μηχανολογικών Κατασκευών

Μεταφορά Θερμότητας

Οικονομικά για Μηχανικούς

Υδραυλικά και Πνευματικά Συστήματα

Στοιχεία Μηχανών I

Αεροστρόβιλοι

Μηχανουργικές Κατεργασίες με τη χρήση Συστημάτων CAD/CAM

Εναλλακτικές Μορφές Ενέργειας

Θέρμανση, Ψύξη, Κλιματισμός

Ανάλυση Τεχνολογιών Παραγωγής Ενέργειας

Μηχανές Εσωτερικής Καύσης

Χημεία Υδρογονανθράκων

Γεωλογία Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου και Χαρακτηρισμός Ταμιευτήρων

Ισοζύγιο Μάζας και Ενέργειας

Στοιχεία Μηχανών και Μηχανές στη Βιομηχανία Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

Εξερεύνηση Επεξεργασία και Εκμετάλλευση Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

Τεχνολογίες Ανάντη Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

Παραγωγή Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου, Μεταφορά και Χρήση

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Σωληναγωγών

Βιομηχανικές Διεργασίες

Βιομηχανική Μοντελοποίηση και Προσομοίωση

Πτυχιακή εργασία στην Τεχνολογία Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

Επαγγελματικές Προοπτικές

Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να εξασφαλίσουν εργοδότηση στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, στην τοπική αλλά και διεθνή βιομηχανία, σε εταιρείες παραγωγής, διάθεσης και συντήρησης προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, ως:

 • μηχανικοί μελετητές
 • σε εταιρείες διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας
 • σε εταιρείες εκμετάλλευσης Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
 • σε εταιρείες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
 • σε εταιρείες αεροναυπηγικής
 • καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Επιπλέον, μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους για απόκτηση μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών (MSc ή PhD) σε διάφορους τομείς, όπως είναι:

 • η κατασκευαστική μηχανολογία
 • ο μηχανολογικός σχεδιασμός
 • η επιστήμη νέων υλικών
 • η μηχατρονική
 • η διαχείριση και εξοικονόμηση ενέργειας
 • η οργάνωση παραγωγής
 • η αεροναυπηγική
 • τα συστήματα υδρογονανθράκων και ενέργειας
 • η διοίκηση βιομηχανικών μονάδων και επιχειρήσεων

Μέσω της απόκτησης των επιπλέον απαραίτητων προσόντων μπορούν να εργοδοτηθούν ως ερευνητές ή καθηγητές σε ερευνητικά κέντρα ή πανεπιστήμια.

Περισσότερα

Τα σχόλια των Brivers

Άφησε το δικό σου σχόλιο
Θες να δεις τα σχόλια των Brivers;
Για να διαβάζεις ή να κάνεις σχόλια, συνδέσου ή εγγράψου στην πλατφόρμα!

Αναζητάς το κατάλληλο πρόγραμμα;

Προγραμμάτισε, σήμερα, μία δωρεάν συμβουλευτική συνεδρία με έναν ειδικό!
NEWSLETTER
Τα πιο brive νέα απευθείας στο inbox σου... Κάνε την εγγραφή σου!
Δέχομαι να λαμβάνω νέα και συναινώ το Brive να διαχειρίζεται τα στοιχεία μου με ασφάλεια, όπως ορίζει η
 
Πολιτική Απορρήτου
© Brive.com | All Rights Reserved.