Brive logo
Σπουδές
Ξεκλείδωσε
Αναζήτηση
Προπτυχιακά
image/svg+xml
Επιστήμες Μηχανικών
image/svg+xml
Μηχανολόγος Μηχανικός Οχημάτων
Κάνε αίτηση στο πρόγραμμα
Είμαστε επίσημοι συνεργάτες! Ολοκλήρωσε την αίτησή σου δωρεάν και εξασφάλισε προνόμια!
Αυξάνεις τις πιθανότητες εισαγωγής σου, λαμβάνοντας δωρεάν έλεγχο στην αίτησή σου
Εξασφαλίζεις εξατομικευμένη υποστήριξη, έως και την έναρξη των σπουδών σου
Αποθηκεύεις την αίτησή σου για αργότερα, ενώ ξεκλειδώνεις και το "one-click apply"
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ

Μηχανολόγος Μηχανικός Οχημάτων

Frederick University
Λευκωσία, Κύπρος
Full-time
€8,400.00/έτος
 840 Πόντοι
Διάρκεια
4 Έτη
Γλώσσα
Αγγλικά

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ανάδειξη υψηλής ποιότητας Πτυχιούχων Μηχανολόγων Μηχανικών Οχημάτων, ικανών να αντιλαμβάνονται και να αφομοιώνουν τις σύγχρονες εξελίξεις και τάσεις στον τομέα της κατασκευής, λειτουργίας και επισκευής των σύγχρονων οχημάτων. Το πρόγραμμα παρέχει στους σπουδαστές την κατάλληλη θεωρητική και πρακτική γνώση σε θέματα σχετικά με τη λειτουργία και ανάλυση των διάφορων υποσυστημάτων ενός οχήματος (αμάξωμα, κινητήρας, σύστημα μετάδοσης κίνησης, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά συστήματα, συστήματα ασφαλείας, κλπ).

Το πρόγραμμα έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ε.Α.Ι.Π.) και είναι αναγνωρισμένο από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.). Είναι επίσης πλήρως αναγνωρισμένο από το Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (Ε.Τ.Ε.Κ.) και οι κάτοχοι του τίτλου σπουδών είναι εγγράψιμοι στο μητρώο του Επιμελητηρίου.

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Σου ταιριάζει αυτό το πρόγραμμα;
Το τεστ συμβατότητας θα στο αποκαλύψει σε αριθμούς!
Εκπαίδευση
Απολυτήριο Γενικού Λυκείου ή αντίστοιχο
16
Επίπεδο Αγγλικών
IELTS
6
ή
TOEFL (paper based)
550
ή
TOEFL (internet based)
75
ή
IGCSE
C
Σημειώσεις:

Πληροφορίες για την είσοδο στο πρόγραμμα:

 • Οι υποψήφιοι για πτυχίο θα πρέπει να υποβάλουν πιστοποιητικό για την ολοκλήρωση του σχολείου με μέσο βαθμό 75% (ελληνοκυπριακά δευτεροβάθμια σχολεία) ή βαθμό "C" ή το αντίστοιχο (άλλα δευτεροβάθμια σχολεία ή ισοδύναμο προσόν. Οι υποψήφιοι που υποβάλλουν πιστοποιητικό αποχώρησης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, μπορούν να γίνουν δεκτοί για δοκιμαστική περίοδο, εάν παρουσιάζουν δυνατότητες για εκπαιδευτική πρόοδο. Η δοκιμαστική περίοδος θα καταργηθεί, υπό την προϋπόθεση ικανοποιητικής ακαδημαϊκής απόδοσης. Οι υποψήφιοι που γίνονται δεκτοί σε δοκιμαστική περίοδο μπορεί επίσης να κληθούν να εγγραφούν σε μαθήματα ίδρυσης προκειμένου να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους.
 • Οι υποψήφιοι για πτυχίο θα πρέπει να υποβάλουν πρόσφατο πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς που εκδόθηκε από την αστυνομία της χώρας καταγωγής ή κατοικίας του υποψηφίου, μεταφρασμένο στα ελληνικά ή στα αγγλικά. Το πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς πρέπει να είναι πρωτότυπο και να έχει εκδοθεί σε διάστημα λιγότερο από 6 μήνες, πριν από την έναρξη του προγράμματος για το οποίο ο φοιτητής υποβάλλει αίτηση. Τα ονόματα και οι τίτλοι των προσώπων που εκδίδουν και πιστοποιούν το έγγραφο πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια.

Συνέντευξη:

 • Για εισδοχή σε διάφορα προγράμματα απαιτείται σε ορισμένες περιπτώσεις προσωπική συνέντευξη πριν την απόφαση εισδοχής του φοιτητή.

Περισσότερες πληροφορίες:

 • Ενδέχεται να υπάρχει επιπλέον χρέωση για την αίτηση από αυτό το Πανεπιστήμιο.

Ικανότητες και Δεξιότητες

Το πρόγραμμα Μηχανολόγου Μηχανικού Οχημάτων είναι δομημένο έτσι ώστε να προετοιμάζει νέους πτυχιούχους μηχανικούς με έφεση για απασχόληση με μηχανές αυτοκίνησης που να μπορούν:

 • Να κατανοούν τη θεωρία και λειτουργία των συστημάτων των οχημάτων, όπως είναι τα συστήματα μετάδοσης κίνησης, ανάρτησης, διεύθυνσης, λίπανσης, ψύξης και ανάφλεξης.
 • Να κατανοούν τις αρχές σχεδίασης, αεροδυναμικής και δυναμικής συμπεριφοράς των οχημάτων και την επίδρασή τους στη σταθερότητα και απόδοσή τους.
 • Να χρησιμοποιούν τα σύγχρονα εργαλεία, εξοπλισμό και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών για την επίλυση μηχανικών, τεχνικών και ηλεκτρονικών προβλημάτων που εμφανίζονται στα σύγχρονα αυτοκίνητα.
 • Να εφαρμόζουν τις σύγχρονες τεχνολογίες και τεχνικές συντήρησης και επισκευής των διάφορων συστημάτων των οχημάτων.
 • Να κατανοούν τη λειτουργία των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συστημάτων των σύγχρονων οχημάτων, όπως είναι η ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου (Engine Control Unit - ECU) που είναι ο «εγκέφαλος» του αυτοκινήτου.
 • Να προσφέρουν άμεσα τις υπηρεσίες τους στην αυτοκινητοβιομηχανία, συνεργεία αυτοκινήτων ή εταιρείες ανταλλακτικών εξαρτημάτων, μετά την απόκτηση της απαιτούμενης παρατηρητικότητας, μεθοδικότητας, υπευθυνότητας, συνέπειας και επαγγελματικής ευσυνειδησίας.
Περισσότερα

Κορμός Μαθημάτων

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Συγγραφή Τεχνικών Θεμάτων και Επικοινωνία

Απειροστικός Λογισμός και Αναλυτική Γεωμετρία Ι

Απειροστικός Λογισμός και Αναλυτική Γεωμετρία ΙI

Γραμμική Άλγεβρα με τη Χρήση «MATLAB»

Διαφορικές Εξισώσεις

Φυσική I

Αρχές Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής Οχημάτων

Εισαγωγή στις Τεχνολογίες Οχημάτων

Μηχανική Υλικών Οχημάτων με Εργαστήριο

Ηλεκτρικά και Ηλεκτρονικά Συστήματα Οχημάτων με Εργαστήριο

Διαχείριση Ηλεκτρονικών Συστημάτων

Διαγνωστικά Συστήματα Οχημάτων

Οργάνωση και Διοίκηση Καινοτόμων Επιχειρήσεων

Εισαγωγή στα Συστήματα Οχημάτων

Πρακτική Άσκηση

Μηχανές Εσωτερικής Καύσης Οχημάτων

Δυναμική Οχημάτων και Αυτόματος Έλεγχος με Προγραμματισμό

Τριβολογία για Συστήματα Αυτοκινήτου

Ανάλυση Στοιχείων Μηχανών I

Ανάλυση Στοιχείων Μηχανών IΙ

Υπολογιστική Ρευστοδυναμική Μεθοδολογία και Εφαρμογές

Αεροδυναμικη Οχημάτων Εδάφους

Σχεδιασμός Μηχανών Εσωτερικής Καύσης Οχημάτων

Δυναμική Οχημάτων και Αυτόματος Έλεγχος ΙΙ

Ανάλυση Αμαξώματος Οχημάτων

Αντοχή Σύγκρουσης Οχημάτων

Μηχανολογικός Σχεδιασμός Οχημάτων

Πτυχιακή Εργασία

Τεχνολογία και Εφαρμογές Συστημάτων CAD/CAM στην Αυτοκινητοβιομηχανία

Διαχείριση Δραστηριοτήτων Βιομηχανίας Οχημάτων

Μηχατρονική Οχημάτων

Ερευνητικές Μέθοδοι για την Ετοιμασία Πτυχιακής Εργασίας

Επιστήμη Υλικών και Μηχανική

Εισαγωγή στην Μηχανολογία με Εργαστήριο

Μηχανολογικό σχέδιο (Σκαρίφημα σε Υπολογιστή)

Μηχανική Στερεού Σώματος

Θερμοδυναμική I

Μηχανουργικές Κατεργασίες και Μορφοποιήσεις

Μηχανική Ρευστών I

Μηχανολογικός Σχεδιασμός με Η/Υ

Μεταφορά Θερμότητας

Υδραυλικά και Πνευματικά Συστήματα

Careers

Οι κάτοχοι του πτυχίου Μηχανολόγου Μηχανικού Οχημάτων (BSc in Automotive Engineering) μπορούν να εξασφαλίσουν εργοδότηση στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα σε θέσεις σχετικές με την τεχνολογία των οχημάτων. Μπορούν να εργαστούν ως:

 • στελέχη επιχειρήσεων σε εταιρείες εισαγωγής οχημάτων
 • υπεύθυνοι τμημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων μεγάλων εταιρειών
 • υπεύθυνοι συντήρησης και τεχνικού ελέγχου σε σταθμούς και συνεργεία επισκευών

Επιπλέον, τους παρέχεται η δυνατότητα συνέχισης των σπουδών τους για απόκτηση μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών (MSc ή PhD) σε διάφορους τομείς, όπως ο σχεδιασμός και παραγωγή οχημάτων, η βελτιστοποίηση συστημάτων και λειτουργιών οχημάτων, τα συστήματα αυτόματου ελέγχου και διαγνώσεων, η πραγματογνωμοσύνη και η έρευνα σχετικά με τα οχήματα.

Περισσότερα

Τα σχόλια των Brivers

Άφησε το δικό σου σχόλιο
Θες να δεις τα σχόλια των Brivers;
Για να διαβάζεις ή να κάνεις σχόλια, συνδέσου ή εγγράψου στην πλατφόρμα!

Αναζητάς το κατάλληλο πρόγραμμα;

Προγραμμάτισε, σήμερα, μία δωρεάν συμβουλευτική συνεδρία με έναν ειδικό!
NEWSLETTER
Τα πιο brive νέα απευθείας στο inbox σου... Κάνε την εγγραφή σου!
Δέχομαι να λαμβάνω νέα και συναινώ το Brive να διαχειρίζεται τα στοιχεία μου με ασφάλεια, όπως ορίζει η
 
Πολιτική Απορρήτου
© Brive.com | All Rights Reserved.