Brive logo
Σπουδές
Ξεκλείδωσε
Αναζήτηση
Κάνε αίτηση στο πρόγραμμα
Είμαστε επίσημοι συνεργάτες! Ολοκλήρωσε την αίτησή σου δωρεάν και εξασφάλισε προνόμια!
Αυξάνεις τις πιθανότητες εισαγωγής σου, λαμβάνοντας δωρεάν έλεγχο στην αίτησή σου
Εξασφαλίζεις εξατομικευμένη υποστήριξη, έως και την έναρξη των σπουδών σου
Αποθηκεύεις την αίτησή σου για αργότερα, ενώ ξεκλειδώνεις και το "one-click apply"
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ

Νομική

Neapolis University Pafos
Πάφος, Κύπρος
Full-time
€6,600.00€5,280.00/έτος
 739 Πόντοι
Διάρκεια
4 Έτη
Γλώσσα
Ελληνικά
Έναρξη
Σεπ 2022

Περιγραφή Προγράμματος

Το Πτυχίο Νομικής ξεκίνησε να προσφέρεται από τον Σεπτέμβριο 2012 (επίσημη αναγνώριση από το Υπουργείο Παιδείας Κύπρου και αναγνώριση ως ισότιμου από το ΔΟΑΤΑΠ απόφαση 10.12.2012, αρ. 13300/2012). Το ισχύον σήμερα Πρόγραμμα σπουδών είναι ενιαίο και έχει ως βάση του το Κυπριακό και το Ελληνικό δίκαιο.

Η διάρκεια των σπουδών είναι οκτώ εξάμηνα πλήρους φοίτησης. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει 13 εβδομάδες διδασκαλίας και 39 ώρες διδασκαλίας ανά μάθημα. Οι φοιτητές, προκειμένου να αποφοιτήσουν, υποχρεούνται να συμπληρώσουν 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια των σπουδών καλύπτεται πλήρως η ύλη που απαιτείται προκειμένου οι απόφοιτοι να εγγραφούν ως ασκούμενοι δικηγόροι στους Δικηγορικούς Συλλόγους της Ελλάδος και στο Νομικό Συμβούλιο της Κύπρου. Μάλιστα, οι απόφοιτοι της Νομικής Σχολής παρουσιάζουν σταθερά σχεδόν καθολική επιτυχία στις εξετάσεις της Μόνιμης Επιτροπής Δοκιμασίας Επάρκειας και στις εξετάσεις Υποψηφίων Δικηγόρων (Ελλάδα) καθώς επίσης στις Εξετάσεις του Νομικού Συμβουλίου (Κύπρος).

Η προσφορά ισχύει για το πρώτο έτος σπουδών. Για να συνεχίσει η ειδική προσφορά πρέπει ο φοιτητής να λάβει ακαδημαϊκή βαθμολογία έτους 85% και άνω.

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Σου ταιριάζει αυτό το πρόγραμμα;
Το τεστ συμβατότητας θα στο αποκαλύψει σε αριθμούς!
Εκπαίδευση
Απολυτήριο Γενικού Λυκείου ή αντίστοιχο
14
ή
IB Diploma
26
Σημειώσεις:

Άλλα αποδεκτά προσόντα:

  • Άλλο ισοδύναμο δίπλωμα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Περισσότερες απαιτήσεις:

  • Δύο φωτογραφίες διαβατηρίου

Σκοπός Πτυχίου

Γενικοί Στόχοι του τροποποιημένου Προγράμματος

Bachelor-of-Law-LLB-Neapolis-University-in-cyprusΤο Πρόγραμμα Σπουδών Νομικής στοχεύει, μεταξύ άλλων, στην εξοικείωση των φοιτητών κατά τη διάρκεια του τετραετούς κύκλου μαθημάτων με τις «αρχές» και τις βασικές έννοιες, οι οποίες διέπουν το Νομικό Σύστημα της Κύπρου, σε συνδυασμό με εκείνο της Ελλάδος. Το βασικό πλεονέκτημα του Προγράμματος είναι ότι ο φοιτητής έρχεται σε επαφή με τις δύο βασικές οικογένειες του Δικαίου, την αγγλοσαξωνική (Κύπρος) και την ηπειρωτική (Ελλάδα).

Μυείται έτσι στην συγκριτική μέθοδο και μπορεί να κατανοεί τις εξελίξεις που προκύπτουν από τη διαρκή διεθνοποίηση του δικαίου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διεθνή και ευρωπαϊκή νομική παιδεία, την οποία οφείλει να διαθέτει ο σύγχρονος νομικός, ενώ παράλληλα υπάρχει μέριμνα, ώστε η ακαδημαϊκή γνώση περί δικαίου να συνοδεύεται και από την αρμόζουσα πρακτική εμπειρία περί του τρόπου εφαρμογής του.

Το Πρόγραμμα Νομικής απευθύνεται σε φοιτητές οι οποίοι είτε εγγράφονται από το πρώτο έτος ως απόφοιτοι Λυκείου είτε είναι ήδη πτυχιούχοι άλλων αναγνωρισμένων πανεπιστημιακών σχολών και επιδιώκουν να αποκτήσουν και το πτυχίο της Νομικής από το Νεάπολις, μέσω αναγνώρισης ενός ορισμένου αριθμού μαθημάτων από τις προηγούμενες σπουδές τους (με ανώτατο όριο 60 πιστωτικές μονάδες), εφόσον τα αναγνωριζόμενα μαθήματα έχουν γνωστική συνάφεια μεταξύ τους, και η φοίτησή τους στη Νομική διαρκέσει, κατ’ ελάχιστον, τρία ακαδημαϊκά έτη.

Ειδικοί και Απώτεροι Στόχοι του τροποποιημένου Προγράμματος

Ο φοιτητής:

  • Εξοπλίζεται με τις αναγκαίες, βασικές γνώσεις και με τα απαραίτητα μεθοδολογικά εργαλεία ώστε να κατανοεί και να μπορεί να ερμηνεύει σωστά τα νομοθετικά και νομολογιακά κείμενα. Παράλληλα μαθαίνει να διακρίνει την εισδοχή και επιρροή που ασκούν στην ελληνική και κυπριακή έννομη τάξη το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και η διεθνής έννομη τάξη.
  • Μαθαίνει από το πρώτο έτος τη διαδικασία παραγωγής, εφαρμογής και ερμηνείας των κανόνων δικαίου.
  • Αντιλαμβάνεται τις πολιτικές και κοινωνικές παραμέτρους που επηρεάζουν την θέσπιση, εφαρμογή και ερμηνεία του δικαίου.
  • Μαθαίνει να ερευνά τις νομικές πηγές και να ερμηνεύει τους θετούς κανόνες δικαίου με τρόπο συστηματικό και μεθοδικό.
  • Εξοικειώνεται με τους κανόνες και τα μυστικά της νομικής σκέψης καθώς και με τον δικανικό συλλογισμό των δικαστικών αποφάσεων και, το κυριότερο,
  • Ασκείται στο να μπορεί νααρθρώνει, γραπτά και προφορικά, νομικά επιχειρήματα και να αναπτύσσει νομικούς συλλογισμούς.
  • Τέλος, εξοπλίζεται με όλα τα αναγκαία νομικά εφόδια ώστε να μπορεί να παρακολουθεί και να συμμετέχει, ως παράγων της δίκης, σε δικαστικές αντιδικίες, να συντάσσει δικόγραφα και να υπερασπίζεται με επιχειρήματα τη νομική άποψή του σε κάθε είδους νομικές διχογνωμίες ή αμφισβητήσεις.
  • Ο προηγούμενος γνωστικός και μεθοδολογικός εξοπλισμός του διασφαλίζει την ικανότητα να σταδιοδρομήσει μελλοντικά ως μάχιμος δικηγόρος, νομικός σύμβουλος στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, δικαστής, υπάλληλος διεθνών οργανισμών, ακαδημαϊκός, κ.ά..
Περισσότερα

Δομή Προγράμματος

Το ενιαίο πρόγραμμα νομικών σπουδών περιλαμβάνει 26 υποχρεωτικά μαθήματα, 1 μάθημα υποχρεωτικής επιλογής και 16 μαθήματα επιλογής. Κάθε υποχρεωτικό μάθημα αντιστοιχεί σε 6 πιστωτικές μονάδες, εκτός από πέντε μαθήματα, που αντιστοιχούν σε 5 πιστωτικές μονάδες. Τα πρακτικά θέματα δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου αντιστοιχούν σε 6 πιστωτικές μονάδες.

Παράλληλα όμως με τις παραδόσεις οι φοιτητές των δύο αυτών μαθημάτων έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν δίκες, να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς εικονικής δίκης, σε επιπλέον σεμινάρια κ.λπ. και να πιστωθούν επιπλέον 2 πιστωτικές μονάδες. Κάθε μάθημα υποχρεωτικής επιλογής και κάθε μάθημα επιλογής αντιστοιχεί σε 5 πιστωτικές μονάδες. Η διδασκαλία των μαθημάτων διαρκεί 13 εβδομάδες το εξάμηνο και καλύπτει συνολικά 39 ώρες διδασκαλίας.

Προκειμένου να διευκολυνθεί η επαγγελματική αναγνώριση του πτυχίου τους στην Ελλάδα, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν 18 από τα 26 υποχρεωτικά μαθήματα με εναλλακτική διδακτέα ύλη το ελληνικό δίκαιο. Οι φοιτητές υποχρεούνται να συμπληρώσουν τουλάχιστον 240 πιστωτικές μονάδες προκειμένου να αποφοιτήσουν,

Περισσότερα

Κορμός Μαθημάτων

1ο Εξάμηνο

Εισαγωγή στην Επιστήμη του Δικαίου

Συνταγματικό Δίκαιο

Περί Δικαστηρίων/Δικηγόρων/Δεοντολογία

Γενικό Ποινικό Δίκαιο

Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο

Οργάνωση της Διεθνούς Κοινωνίας (Επιλογής)

Πολιτική Οικονομία (Επιλογής)

2ο Εξάμηνο

Γενικό Ποινικό Δίκαιο ΙΙ

Γενικό Διοικητικό Δίκαιο

Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου

Φιλοσοφία του Δικαίου (Επιλογής)

Τραπεζικό Δίκαιο (Επιλογής)

Πολιτική επιστήμη (Επιλογής)

Δίκαιο Μετανάστευσης και Ασύλου (Επιλογής)

3ο Εξάμηνο

Δίκαιο Συμβάσεων – Γενικό Ενοχικό Δίκαιο

Δίκαιο Ακίνητης Ιδιοκτησίας – Εμπράγματο Δίκαιο

Ειδικό Ποινικό Δίκαιο

Εγκληματολογία (Επιλογής)

4ο Εξάμηνο

Δίκαιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Εμπορικό Δίκαιο

Πολιτική Δικονομία Ι

Οικογενειακό Δίκαιο

Ειδικό Ποινικό Δίκαιο ΙΙ

Δίκαιο Ανταγωνισμού (Επιλογής)

Ειδικό Διοικητικό Δίκαιο (Επιλογής)

Ανακριτική (Επιλογής)

5ο Εξάμηνο

Δίκαιο Εμπορικών Εταιρειών Ι

Διοικητική Δικονομία

Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης Ι

Δίκαιο Αδικοπραξιών – Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο

Συνταγματικές Ελευθερίες

Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών (Επιλογής)

Διεθνές Ποινικό Δίκαιο (Επιλογής)

Δίκαιο Προστασίας Περιβάλλοντος (Επιλογής)

Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Επιλογής)

Ποινική καταστολή -Ποινολογία (Επιλογής)

6ο Εξάμηνο

Κληρονομικό Δίκαιο

Δίκαιο Αξιογράφων – Πτωχευτικό Δίκαιο (Επιλογής)

Φορολογικό Δίκαιο (Επιλογής)

Εργατικό Δίκαιο (Ατομικό – Συλλογικό) (Επιλογής)

7ο Εξάμηνο

Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Ποινική Δικονομία

Σύνθεση Εμπορικού Δικαίου

Ιατρικό Δίκαιο (κοινό CY/GR) (Επιλογής)

Δίκαιο Ευρωπαικής Ένωσης ΙΙ (Επιλογής)

Δίκαιο Ενέργειας (κοινό CY/GR) (Επιλογής)

Δίκαιο Επιείκειας και Εμπιστευμάτων (Επιλογής)

8ο Εξάμηνο

Δίκαιο Απόδειξης – Πολιτική Δικονομία ΙΙ Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο Σύνθεση Δημοσίου Δικαίου και Διοικ. Δικονομίας Σύνθεση Αστικού Δικαίου και Πολιτ. Δικονομίας Σύνθεση Ποινικού Δικαίου και Ποιν. Δικονομίας Ποινική Δικονομία II (GR) (Επιλογής)

Φορολογικό Δίκαιο (CY) (Επιλογής)

Διεθνές Αεροπορικό Δίκαιο (κοινό CY/GR) (Επιλογής)

Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο (κοινό CY/GR) (Επιλογής)

Τα σχόλια των Brivers

Άφησε το δικό σου σχόλιο
Θες να δεις τα σχόλια των Brivers;
Για να διαβάζεις ή να κάνεις σχόλια, συνδέσου ή εγγράψου στην πλατφόρμα!

Αναζητάς το κατάλληλο πρόγραμμα;

Προγραμμάτισε, σήμερα, μία δωρεάν συμβουλευτική συνεδρία με έναν ειδικό!
NEWSLETTER
Τα πιο brive νέα απευθείας στο inbox σου... Κάνε την εγγραφή σου!
Δέχομαι να λαμβάνω νέα και συναινώ το Brive να διαχειρίζεται τα στοιχεία μου με ασφάλεια, όπως ορίζει η
 
Πολιτική Απορρήτου
© Brive.com | All Rights Reserved.