Brive logo
Σπουδές
Ξεκλείδωσε
Αναζήτηση
Προπτυχιακά
image/svg+xml
Κοινωνικές Επιστήμες & Ψυχολογία
image/svg+xml
Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια
Κάνε αίτηση στο πρόγραμμα
Είμαστε επίσημοι συνεργάτες! Ολοκλήρωσε την αίτησή σου δωρεάν και εξασφάλισε προνόμια!
Αυξάνεις τις πιθανότητες εισαγωγής σου, λαμβάνοντας δωρεάν έλεγχο στην αίτησή σου
Εξασφαλίζεις εξατομικευμένη υποστήριξη, έως και την έναρξη των σπουδών σου
Αποθηκεύεις την αίτησή σου για αργότερα, ενώ ξεκλειδώνεις και το "one-click apply"
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ

Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια

Neapolis University Pafos
Πάφος, Κύπρος
Full-time
€6,600.00€5,280.00/έτος
 739 Πόντοι
Διάρκεια
4 Έτη
Γλώσσα
Ελληνικά, Αγγλικά
Έναρξη
Σεπ 2022

Περιγραφή Προγράμματος

Το BSc στις Διεθνείς Σχέσεις και στην Ασφάλεια προσφέρει στους φοιτητές την ευκαιρία να αποκτήσουν εκτεταμένη και σε βάθος γνώση σχετικά με ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που σχετίζονται με την ανάπτυξη των διεθνών υποθέσεων και τις επιπτώσεις της στην ασφάλεια. Το πρόγραμμα στοχεύει στο να παρέχει στους φοιτητές μια αυστηρή κατανόηση των διεθνών σχέσεων και της πολιτικής, των θεμάτων σύγκρουσης και ασφάλειας, σε παγκόσμιο και περιφερειακό επίπεδο.

Η προσφορά ισχύει για το πρώτο έτος σπουδών. Για να συνεχίσει η ειδική προσφορά πρέπει ο φοιτητής να λάβει ακαδημαϊκή βαθμολογία έτους 85% και άνω.

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Σου ταιριάζει αυτό το πρόγραμμα;
Το τεστ συμβατότητας θα στο αποκαλύψει σε αριθμούς!
Εκπαίδευση
Απολυτήριο Γενικού Λυκείου ή αντίστοιχο
14
ή
IB Diploma
26
Επίπεδο Αγγλικών
TOEFL (internet based)
70
ή
IELTS
5
Σημειώσεις:

Άλλα αποδεκτά προσόντα:

 • Άλλο ισοδύναμο δίπλωμα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Άλλα αποδεκτά αγγλικά κριτήρια και πληροφορίες:

 • Η ελάχιστη απαίτηση είναι η κατοχή του First Certificate in English με βαθμό C ή πτυχίο αντίστοιχου επιπέδου. Σε περίπτωση απουσίας ανάλογου πτυχίου/πιστοποιητικού, από τους υποψήφιους θα ζητηθεί να παρακαθίσουν σε εξετάσεις αγγλικής γλωσσομάθειας προκειμένου να αποδείξουν την ικανοποιητική τους γνώση.
 • Για όσους δεν πληρούν τις γλωσσικές απαιτήσεις μπορούν να προσθέσουν στο πρόγραμμα σπουδών τους ένα έτος Foundation ή εντατικό καλοκαιρινό μάθημα αγγλικής γλώσσας.

Άλλα απαιτούμενα έγγραφα:

 • Δύο φωτογραφίες διαβατηρίου

Περισσότερες πληροφορίες:

 • Το Πανεπιστήμιο προφέρει ίσες ευκαιρίες σε όλους τους φοιτητές ανεξαρτήτως των φυσικών τους ικανοτήτων. Οι υποψήφιοι που έχουν κάποια μορφή ανικανότητας, η οποία έχει αναφερθεί στην αίτησή τους, θα εξετάζονται επί ίσους όρους όπως οι υπόλοιποι υποψήφιοι. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να εξηγούν στην αίτηση τους τη φύση της ανικανότητας τους και να ενημερώσουν τη γραμματεία σχετικά με τις ειδικές ανάγκες που θα απαιτούνται κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.
 • Ενδέχεται να υπάρχει επιπλέον χρέωση για την αίτηση από αυτό το Πανεπιστήμιο.

Σκοπός Πτυχίου

Σκοπός του Πτυχίο στις Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια είναι να παρέχει στους φοιτητές ένα ευρύ πεδίο γνώσεων και κατανόησης των σύγχρονων διεθνών σχέσεων, με έμφαση σε ζητήματα στρατηγικής και ασφάλειας. Συνδυάζει αφενός την εις βάθος ακαδημαϊκή κατάρτιση σε μείζονα θέματα, θεωρίες και περιπτωσιολογικές μελέτες, και αφετέρου μία δομημένη διαδικασία εξοικείωσης με σύγχρονες συζητήσεις και εμπειρίες.

Συνδυάζει, επίσης, τη θεωρητική με την πρακτική μέθοδο προσέγγισης των εξεταζόμενων ζητημάτων. Επιπλέον, διερευνά τους τρόπους με τους οποίους το εθνικό και το διεθνές επίπεδο διασυνδέονται από την επίδραση παραγόντων που άπτονται του εμπορίου, της οικονομίας, του περιβάλλοντος, της στρατηγικής, της ασφάλειας, της ιδεολογίας, του πολιτισμού και της ηθικής.

Το Πρόγραμμα παρέχει μία στέρεη θεωρητική και εμπειρική κατανόηση του διεθνούς περιβάλλοντος ασφάλειας στη μεταψυχροπολεμική εποχή, συμπεριλαμβανομένων πτυχών όπως οι αιτίες των συγκρούσεων και της ειρήνης, η εμφάνιση νέων απειλών ασφάλειας, και η ύπαρξη πολλών διαφορετικών δρώντων στη αποτροπή συγκρούσεων, στη επιβολή και τη διατήρηση της ειρήνης.

Τέλος, το Πρόγραμμα περιγράφει τους τρόπους με τους οποίους κρατικοί και μη κρατικοί δρώντες αναπτύσσουν στρατηγικές στο διεθνές περιβάλλον για ζητήματα ασφάλειας.

Περισσότερα

Πλεονεκτήματα Προγράμματος

 • Το διεθνές κύρος και η αναγνώριση του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου
 • Το καταξιωμένο ακαδημαϊκό προσωπικό
 • Οι διεθνείς συνεργασίες του Πανεπιστημίου και η διασύνδεσή του με φορείς της αγοράς
 • Η ευελιξία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και η χρήση προηγμένης τεχνολογίας
 • Η χρήση σύγχρονων εκπαιδευτικών εργαλείων
 • Η δυνατότητα επιλογής από τους φοιτητές μεταξύ σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης
 • Η προσαρμογή του Πτυχίου στις Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια στις σύγχρονες επιστημονικές τάσεις και στις ανάγκες της αγοράς
Περισσότερα

Μεθοδολογία

Η διδακτική μεθοδολογία του Πτυχίου στις Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια περιλαμβάνει συνδυασμό διαλέξεων, σεμιναρίων, εξετάσεων, projects, παρουσιάσεων, αναθέσεων εργασιών, μελέτης περιπτώσεων (case studies) και ανεξάρτητης έρευνας. Επιπλέον, το Πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να παρέχει μια ακαδημαϊκή εμπειρία πέρα από εκείνη της παραδοσιακής τάξης, όπου η ροή πληροφοριών είναι κυρίως από τον εκπαιδευτή στον μαθητή.

Στόχος του Προγράμματος είναι να επιτρέψει σε κάθε συμμετέχοντα να συμβάλει στην εκπαίδευση ολόκληρης της τάξης μέσω της ενεργού συμμετοχής στη μαθησιακή διαδικασία. Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν την ολιστική και διεπιστημονική προσέγγιση του Προγράμματος.

Περισσότερα

Κορμός Μαθημάτων

1ο Εξάμηνο

Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις

Διπλωματική Ιστορία, 1815-1945

Μεθοδολογία Έρευνας στις Διεθνείς Σχέσεις

Πολιτική Επιστήμη

Πολιτική Οικονομία

2ο Εξάμηνο

Θεωρίες Διεθνών Σχέσεων

Σπουδές Ασφάλειας: Εννοιολογικές Προσεγγίσεις, Σύγχρονα και Αναδυόμενα Ζητήματα

Ο Κόσμος μετά το 1945

Εισαγωγή στη Σύγχρονη Διπλωματία

Μακροοικονομία

3ο Εξάμηνο

Γεωπολιτική και Γεωοικονομία στην Ανατολική Μεσόγειο

Διπλωματία της Ασφάλειας

Διεθνής Πολιτική Οικονομία

Η ΕΕ ως Διεθνής Δρώντας

Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο

4ο Εξάμηνο

Οικονομική Διπλωματία

Στρατηγικές Σπουδές

Πολιτική Οικονομία της Εθνικής Ασφάλειας

Τρομοκρατία, Ασύμμετρες Απειλές και Διεθνής Ασφάλεια

Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο

5ο Εξάμηνο

Βιώσιμη Ανάπτυξη και Ασφάλεια

Ανάλυση Κινδύνων και Τεχνικές Προβλέψεων στη Λήψη Αποφάσεων

Διευθέτηση Διενέξεων

Διεθνείς Οργανισμοί

Πολιτική Ψυχολογία

Εξωτερική Πολιτική στον 21ο Αιώνα

6ο Εξάμηνο

Η Κίνα ως Παγκόσμιος Δρώντας

Ενέργεια, Ασφάλεια και Εξωτερική Πολιτική

Περιβαλλοντική Βιωσιμότητα και Ασφάλεια

Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας

Ανάλυση Εξωτερικής Πολιτικής

Οικοδόμηση Ειρήνης

7ο Εξάμηνο

Πολιτική Οικονομία της Ενέργειας

Ευρωπαϊκή Άμυνα και Ασφάλεια

Διαχείριση Κινδύνων

Ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο

Διεθνής Αναπτυξιακή Συνεργασία

Πρακτική Διπλωματία

Ανθρώπινη Ασφάλεια

8ο Εξάμηνο

Πυρηνικά Όπλα και Διεθνής Ασφάλεια

Παγκόσμια Διακυβέρνηση και Ασφάλεια

Ασφάλεια στη Μέση Ανατολή

Κυβερνοασφάλεια

Μετανάστευση, Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια

Διαχείριση Έργου

Τοποθέτηση

Επαγγελματικές Προοπτικές

Το Πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων παρέχει στους αποφοίτους του τα κατάλληλα εφόδια για να εξασφαλίσουν, μεταξύ άλλων, θέσεις σε πολυεθνικές εταιρείες και ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Οι απόφοιτοι του Πτυχίου στις Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια αναμένεται να έχουν εις βάθος κατάρτιση σε ζητήματα διεθνών σχέσεων, ασφάλειας και στρατηγικής, γεγονός που θα τους επιτρέψει να ακολουθήσουν καριέρες:

 • στο διπλωματικό σώμα
 • σε διεθνείς οργανισμούς
 • σε ΜΚΟ
 • στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα ως σύμβουλοι για ζητήματα πολιτικής και ασφάλειας
Περισσότερα

Τα σχόλια των Brivers

Άφησε το δικό σου σχόλιο
Θες να δεις τα σχόλια των Brivers;
Για να διαβάζεις ή να κάνεις σχόλια, συνδέσου ή εγγράψου στην πλατφόρμα!

Αναζητάς το κατάλληλο πρόγραμμα;

Προγραμμάτισε, σήμερα, μία δωρεάν συμβουλευτική συνεδρία με έναν ειδικό!

Παρόμοιες Σπουδές

NEWSLETTER
Τα πιο brive νέα απευθείας στο inbox σου... Κάνε την εγγραφή σου!
Δέχομαι να λαμβάνω νέα και συναινώ το Brive να διαχειρίζεται τα στοιχεία μου με ασφάλεια, όπως ορίζει η
 
Πολιτική Απορρήτου
© Brive.com | All Rights Reserved.