Brive logo
Σπουδές
Ξεκλείδωσε
Αναζήτηση
Μεταπτυχιακά
image/svg+xml
Θεωρητικές Επιστήμες & Εκπαίδευση
image/svg+xml
Εκπαιδευτική Ψυχολογία (Distance)
Κάνε αίτηση στο πρόγραμμα
Είμαστε επίσημοι συνεργάτες! Ολοκλήρωσε την αίτησή σου δωρεάν και εξασφάλισε προνόμια!
Αυξάνεις τις πιθανότητες εισαγωγής σου, λαμβάνοντας δωρεάν έλεγχο στην αίτησή σου
Εξασφαλίζεις εξατομικευμένη υποστήριξη, έως και την έναρξη των σπουδών σου
Αποθηκεύεις την αίτησή σου για αργότερα, ενώ ξεκλειδώνεις και το "one-click apply"
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

Εκπαιδευτική Ψυχολογία (Distance)

University of Nicosia
Λευκωσία, Κύπρος
E-learning
€6,660.00σύνολο
 932 Πόντοι
Διάρκεια
1 Έτος, 6 Μήνες
Γλώσσα
Ελληνικά

Περιγραφή Προγράμματος

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία απευθύνεται ιδιαίτερα σε άτομα που εργάζονται ή ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν καριέρα ως εκπαιδευτικοί.

Ο κλάδος της Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας ορίζεται, σε γενικές γραμμές, ως η μελέτη των μαθητών, της μάθησης και της διδασκαλίας. Σπουδές σε αυτό τον κλάδο μπορούν να εμπλουτίσουν το έργο αυτών που εργάζονται ή επιθυμούν να εργαστούν ως εκπαιδευτικοί στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια εκπαίδευση παρέχοντας το βασικό θεωρητικό υπόβαθρο που θα καθοδηγήσει τη διδασκαλία τους με στόχο να βελτιώσει τα μαθησιακά αποτελέσματα των μαθητών και να είναι σε θέση να βοηθήσουν τους μαθητές τους να προοδεύσουν σε ακαδημαϊκό και προσωπικό επίπεδο.

Ένας επιτυχημένος εκπαιδευτικός είναι σε θέση να δώσει κίνητρα στους μαθητές, να διαχειριστεί με επιτυχία την τάξη, να αξιολογήσει τις προγενέστερες γνώσεις των μαθητών, να μεταδώσει με επιτυχία ιδέες, να εξυπηρετήσει τις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών, να αναπτύξουν κατάλληλες μεθόδους διδασκαλίες και να χρησιμοποιήσουν κατάλληλες μεθόδους αξιολόγησης.

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αναπτύξουν αυτές τις δεξιότητες με την κατανόηση και εφαρμογή σχετικών ψυχολογικών θεωριών μάθησης. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στο να ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς να δουν τον εαυτό τους ως εν ασχολούμενοι μαθητές (engaged learners) οι οποίοι συνεχώς ψάχνουν να βρουν και να εξετάσουν καλύτερους τρόπου να βοηθήσουν τους μαθητές τους να επιτύχουν τους στόχους τους.

Οι μεταπτυχιακοί απόφοιτοι του University of Nicosia που επιθυμούν να εγγραφούν στο συγκεκριμένο εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό πρόγραμμα για το χειμερινό εξάμηνο 2022, προκειμένου να αποκτήσουν δεύτερο master, θα λάβουν υποτροφία 35% για όλη τη διάρκεια των σπουδών τους.

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Σου ταιριάζει αυτό το πρόγραμμα;
Το τεστ συμβατότητας θα στο αποκαλύψει σε αριθμούς!
Εκπαίδευση
Πτυχίο ΤΕΙ
6.5
ή
Πτυχίο Πανεπιστημίου - Bachelor's Degree
6.5
Επίπεδο Αγγλικών
IELTS
6.5
ή
TOEFL (paper based)
550
ή
TOEFL (internet based)
80
ή
Cambridge Proficiency (CPE)
C
ή
Cambridge Advanced (CAE)
B
ή
A levels
C
ή
IGCSE
C
Σημειώσεις:

Πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια εισδοχής:

 • Πτυχίο στην Ψυχολογία, Εκπαίδευση ή άλλο συγγενικό κλάδο από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο.
 • Προσωπική Δήλωση για το πώς η φοίτηση και η απόκτηση του τίτλου θα βοηθήσει τον υποψήφιο στην επαγγελματική/ακαδημαϊκή του σταδιοδρομία.

Άλλα αποδεκτά προσόντα:

 • Προηγούμενη εκπαιδευτική και ερευνητική εμπειρία
 • Άλλοι σχετικοί μεταπτυχιακοί τίτλοι στη Ψυχολογία

Άλλα προσόντα αγγλικών και πληροφορίες:

 • Οι φοιτητές πληρούν τις απαιτήσεις αγγλικής γλώσσας εάν το πρώτο πτυχίο τους ήταν στην αγγλική γλώσσα.
 • Computer-based TOEFL: 193
 • Michigan Examination of Proficiency in English (CaMLA): Pass
 • Pearson PTE General: Level 3
 • KPG (The Greek Foreign Language Examinations for the State Certificate of Language Proficiency): Level B2
 • Anglia: Level B2
 • IEB Advances Programme English: Pass

Περισσότερες πληροφορίες:

 • H τελική απόφαση εισδοχής στο πρόγραμμα ζυγίζει επίσης τα εξής στοιχεία: προηγούμενη εκπαιδευτική και ερευνητική εμπειρία, άλλοι σχετικοί μεταπτυχιακοί τίτλοι στη Ψυχολογία, και συστάσεις.
 • Ενδέχεται να υπάρχει επιπλέον χρέωση για την αίτηση από αυτό το Πανεπιστήμιο.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 • Αξιολογούν κριτικά τις βασικές θεωρητικές έννοιες της εκπαιδευτικής ψυχολογίας.
 • Εκτιμούν τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη μάθηση και να αξιολογούν κριτικά τα βασικά ευρήματα σύγχρονων ερευνών που σχετίζονται με τη μάθηση και τη διδασκαλία.
 • Αξιολογούν τις ψυχολογικές και εκπαιδευτικές αρχές που μπορούν να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας, καθώς και να συγκρίνουν κριτικά την καταλληλότητα διαφορετικών μεθόδων διδασκαλίας σε διάφορα πλαίσια μάθησης (πχ. ατομικό, ομαδικό, επίσημο, ανεπίσημο).
 • Κατανοούν τις επιδράσεις των ατομικών διαφορών (πχ. φύλο, δείκτης νοημοσύνης, προσωπικότητα, πολιτισμική ποικιλότητα) στη μάθηση.
 • Συζητούν και να αξιολογούν τη συνεισφορά της έρευνας στον τομέα της γνωστικής ψυχολογίας (σχετικά με τη μνήμη, επίλυση προβλημάτων, αντίληψη, προσοχή) στη διδασκαλία και στη μάθηση.
 • Εξηγούν τα αίτια και τις επιδράσεις ποικίλων μαθησιακών δυσκολιών και να συζητούν το ρόλο του εκπαιδευτικού μέσα στο πλαίσιο της ειδικής και συμπεριληπτικής (inclusive) εκπαίδευσης.
 • Ενδυναμώσουν τις γνώσεις τους σχετικά με το ρόλο του εκπαιδευτικού/σχολικού ψυχολόγου στη διαγνωστική αξιολόγηση, συμβουλευτική αγωγή και στο σχεδιασμό εκπαιδευτικών παρεμβάσεων.
 • Συνοψίζουν τη συνεισφορά της νευροεπιστήμης στην κατανόηση της ανθρώπινης μάθησης.
 • Χρησιμοποιούν ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους έρευνας και ανάλυσης για τη διερεύνηση διαφόρων εκπαιδευτικών ερωτημάτων.
 • Επεξηγούν και αξιολογούν κριτικά τις ερευνητικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται στον τομέα της εκπαιδευτικής ψυχολογίας και να επιδείξουν ικανότητες στην ετοιμασία ερευνητικών προτάσεων και στη διεξαγωγή πρωτότυπης έρευνας.
Περισσότερα

Κορμός Μαθημάτων

1ο Εξάμηνο

Ψυχολογία Διδασκαλίας και Μάθησης

Διανοητική Ανάπτυξη: Θεωρία, Αξιολόγηση και Εφαρμογές

Δυσκολίες Μάθησης

2ο Εξάμηνο

Εκπαιδευτικές Παρεμβάσεις

Ψυχομετρικές Μέθοδοι και Εργαλεία Μέτρησης

Μέθοδοι Έρευνας

3ο Εξάμηνο

Ψυχοπαθολογία του Παιδιού

Αξιολόγηση Παιδιών και Εφήβων

Η Νευροεπιστήμη στην Εκπαίδευση

Επαγγελματικές Προοπτικές

Οι απόφοιτοι του μεταπτυχιακού προγράμματος στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία θα αποκτήσουν γνώσεις που θα βελτιώσουν την πρακτική διδασκαλίας τους. Επιπρόσθετα, η απόκτηση αυτού του μεταπτυχιακού τίτλου θα είναι χρήσιμη για σκοπούς προαγωγής και επαγγελματικής εξέλιξης στον τομέα της εκπαίδευσης.

Περισσότερα

Τα σχόλια των Brivers

Άφησε το δικό σου σχόλιο
Θες να δεις τα σχόλια των Brivers;
Για να διαβάζεις ή να κάνεις σχόλια, συνδέσου ή εγγράψου στην πλατφόρμα!

Αναζητάς το κατάλληλο πρόγραμμα;

Προγραμμάτισε, σήμερα, μία δωρεάν συμβουλευτική συνεδρία με έναν ειδικό!

Παρόμοιες Σπουδές

NEWSLETTER
Τα πιο brive νέα απευθείας στο inbox σου... Κάνε την εγγραφή σου!
Δέχομαι να λαμβάνω νέα και συναινώ το Brive να διαχειρίζεται τα στοιχεία μου με ασφάλεια, όπως ορίζει η
 
Πολιτική Απορρήτου
© Brive.com | All Rights Reserved.