Brive logo
Σπουδές
Ξεκλείδωσε
Αναζήτηση
Μεταπτυχιακά
image/svg+xml
Οικονομικές Επιστήμες & Λογιστική
image/svg+xml
Οικονομικό Έγκλημα και Ποινική Δικαιοσύνη
Κάνε αίτηση στο πρόγραμμα
Είμαστε επίσημοι συνεργάτες! Ολοκλήρωσε την αίτησή σου δωρεάν και εξασφάλισε προνόμια!
Αυξάνεις τις πιθανότητες εισαγωγής σου, λαμβάνοντας δωρεάν έλεγχο στην αίτησή σου
Εξασφαλίζεις εξατομικευμένη υποστήριξη, έως και την έναρξη των σπουδών σου
Αποθηκεύεις την αίτησή σου για αργότερα, ενώ ξεκλειδώνεις και το "one-click apply"
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

Οικονομικό Έγκλημα και Ποινική Δικαιοσύνη

Neapolis University Pafos
Πάφος, Κύπρος
Full-time
€7,500.00€6,000.00σύνολο
 840 Πόντοι
Διάρκεια
1 Έτος, 6 Μήνες
Γλώσσα
Ελληνικά, Αγγλικά
Έναρξη
Σεπ 2022

Περιγραφή Προγράμματος

Το Μεταπτυχιακό στο Οικονομικό Έγκλημα και την Ποινική Δικαιοσύνη παρέχει μια καλοσχεδιασμένη, προσανατολισμένη στην πράξη, ακαδημαϊκή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση για εκείνους, οι οποίοι ασκούν ή επιδιώκουν να ασκήσουν το πεδίο του οικονομικού ποινικού δικαίου ως δικηγόροι, εισαγγελείς, δικαστές ή νομικοί σύμβουλοι σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς οικονομικού προσανατολισμού.

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Σου ταιριάζει αυτό το πρόγραμμα;
Το τεστ συμβατότητας θα στο αποκαλύψει σε αριθμούς!
Εκπαίδευση
Πτυχίο Πανεπιστημίου - Bachelor's Degree
6
ή
Πτυχίο ΤΕΙ
6
Επίπεδο Αγγλικών
TOEFL (internet based)
70
ή
IELTS
5
Σημειώσεις:

Πληροφορίες Αγγλικής γλώσσας και προσόντα:

  • Επαρκής γνώση της αγγλικής γλώσσας, η οποία να πιστοποιείται με την κατοχή πιστοποιητικού γλωσσομάθειας επιπέδου Β2. Με απόφαση του Διευθυντή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορούν να διεξαχθούν εξετάσεις ξένης γλώσσας για τους υποψήφιους που δεν διαθέτουν τη σχετική επάρκεια, ή άλλη δοκιμασία, μέσω των οποίων τεκμηριώνεται η δυνατότητα του υποψηφίου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του Μεταπτυχιακό στο Οικονομικό Έγκλημα και την Ποινική Δικαιοσύνη.
  • Για όσους δεν πληρούν τις γλωσσικές απαιτήσεις μπορεί να προσφερθεί ένα έτος ίδρυσης ή εντατικό καλοκαιρινό μάθημα αγγλικής γλώσσας.

Σκοπός Μεταπτυχιακού

Το Μεταπτυχιακό στο Οικονομικό Έγκλημα και την Ποινική Δικαιοσύνηαποσκοπεί στη μεταπτυχιακή κατάρτιση και επιστημονική εξειδίκευση στο Οικονομικό Έγκλημα και την Ποινική Δικαιοσύνη με στόχο την απόκτηση περισσότερων επαγγελματικών εφοδίων και την ευρύτερη κατάρτιση ατόμων με ειδικά ενδιαφέροντα στο εν λόγω γνωστικό αντικείμενο.

Από την άποψη αυτή, το μεταπτυχιακό στο Οικονομικό Έγκλημα και την Ποινική Δικαιοσύνη παρέχει μια καλοσχεδιασμένη, προσανατολισμένη στην πράξη, ακαδημαϊκή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση για εκείνους, οι οποίοι, αφενός, ασκούν ήδη το ποινικό δίκαιο ως δικηγόροι, εισαγγελείς ή δικαστές και, αφετέρου, για πτυχιούχους φοιτητές που επιδιώκουν να αναδειχτούν ως πρωταγωνιστές στον τομέα του ποινικού δικαίου και της ποινικής δικαιοσύνης στο εθνικό και ευρωπαϊκό περιβάλλον.

Το εξειδικευμένο μεταπτυχιακό στον τομέα του οικονομικού εγκλήματος και της ποινικής δικαιοσύνης σκοπεύει να εξετάσει το φαινόμενο από την άποψη της πρόσφατης ανάδειξής του και της περαιτέρω εξέλιξής του, καθώς και να μελετήσει την τυπολογία του και τις δυνατότητες αντίδρασης στο διεθνικό οργανωμένο έγκλημα. Κατά συνέπεια, ο στόχος του Μεταπτυχιακού στο Οικονομικό Έγκλημα και την Ποινική Δικαιοσύνη δεν είναι μόνο να περιοριστεί σε μια ακαδημαϊκή θεωρητική μελέτη, αλλά και να επιτρέψει το διάλογο μεταξύ Θεωρίας και Πράξης.

Το μεταπτυχιακό χωρίζεται θεματικά μεταξύ ουσιαστικών ζητημάτων οικονομικού εγκλήματος και διαδικαστικών ζητημάτων στο πλαίσιο μιας ποινικής δίκης. Και στις δύο περιπτώσεις δίδεται έμφαση στον διεθνικό χαρακτήρα τόσο του εγκλήματος όσο και της δίκης. Οι συμμετέχοντες που θα ολοκληρώσουν το μεταπτυχιακό θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν τις δεξιότητες που χρειαστούν ως νομικοί σε μια ποινική δίωξη ή υπεράσπιση υποθέσεων οικονομικού εγκλήματος.

Το Μεταπτυχιακό στο Οικονομικό Έγκλημα και την Ποινική Δικαιοσύνη έχει σχεδιαστεί για να εξοπλίζει τους σημερινούς και τους μελλοντικούς νομικούς επαγγελματίες με τις δεξιότητες, τις γνώσεις και τα εργαλεία που χρειάζονται για να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες πολύπλοκων νομικών θεμάτων στο οικονομικό έγκλημα, ιδίως σε μία δίκη με διεθνικό χαρακτήρα.

Περαιτέρω δίδει στον επαγγελματία την δυνατότητα να χρησιμοποιεί την εργασιακή εμπειρία των συμμετεχόντων και ταυτόχρονα να ενθαρρύνει νέες δεξιότητες και να παρέχει νέες γνώσεις που ανταποκρίνονται στην καθημερινή νομική πράξη.

Πλεονετήματα του προγράμματος:

  • Το καταξιωμένο ακαδημαϊκό προσωπικό
  • Ο τομέας της αντιμετώπισης του οικονομικού εγκλήματος είναι ραγδαία αναπτυσσόμενος
  • Απευθύνεται σε επαγγελματίες διαφορετικών ειδικοτήτων και όχι μόνο σε νομικούς
  • Οι διεθνείς συνεργασίες του Πανεπιστημίου και η διασύνδεσή του με φορείς της αγοράς
  • Ο προσανατολισμός του Μεταπτυχιακό στο Οικονομικό Έγκλημα και την Ποινική Δικαιοσύνη στην απόκτηση εφοδίων για την αντιμετώπιση των απειλών και την αξιοποίηση των ευκαιριών που εμφανίζονται λόγω της οικονομικής κρίσης
  • Ανταγωνιστικά δίδακτρα
Περισσότερα

Μεθοδολογία

Η διδακτική μεθοδολογία του Προγράμματος περιλαμβάνει συνδυασμό διαλέξεων, σεμιναρίων, εξετάσεων, projects, παρουσιάσεων, αναθέσεων εργασιών, μελέτης περιπτώσεων (case studies) και ανεξάρτητης έρευνας. Επιπλέον, το Μεταπτυχιακό στο Οικονομικό Έγκλημα και την Ποινική Δικαιοσύνη έχει σχεδιαστεί για να παρέχει μια ακαδημαϊκή εμπειρία πέρα από εκείνη της παραδοσιακής τάξης, όπου η ροή πληροφοριών είναι κυρίως από τον εκπαιδευτή στον μαθητή.

Στόχος του Προγράμματος είναι να επιτρέψει σε κάθε συμμετέχοντα να συμβάλει στην εκπαίδευση ολόκληρης της τάξης μέσω της ενεργού συμμετοχής στη μαθησιακή διαδικασία.

Κάθε μάθημα αξιολογείται μέσω της ενδιάμεσης εξέτασης ή εργασίας κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και της συμμετοχής σε εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου. Σε περίπτωση που φοιτητής δεν παρακάθισε στην εξέταση ή δεν πέτυχε σε εξέταση χειμερινού ή εαρινού εξαμήνου δικαιούται να παρακαθίσει σε επαναληπτική εξέταση που θα λάβει χώρα τον Αύγουστο ή Σεπτέμβριο μετά τις τελικές εξετάσεις του οικείου εξαμήνου.

Η ενδιάμεση εξέταση ή εργασία η οποία λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια του εξαμήνου αντιστοιχούν στο 30% της τελικής βαθμολογίας ενώ η τελική εξέταση στο 70%. Προκειμένου ο φοιτητής να επιτύχει σε ένα μάθημα πρέπει να λάβει τόσο στην ενδιάμεση αξιολόγηση όσο και στην τελική εξέταση βαθμό τουλάχιστον 50/100. Η διάδραση και η διαμορφωτική αξιολόγηση συνιστούν μέρος της μεθοδολογίας εκμάθησης και διδασκαλίας.

Στο τρίτο εξάμηνο οι φοιτητές εκπονούν τη διπλωματική τους εργασία (MA dissertation), η οποία αντιστοιχεί σε 30 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS). Η διπλωματική εργασία πρέπει να είναι σχετική με το περιεχόμενο των σπουδών του μεταπτυχιακού φοιτητή, να είναι πρωτότυπη, να στηρίζεται σε αρχειακή έρευνα ή σε ολοκληρωμένη χρήση των δημοσιευμένων πηγών και εξαντλητική μελέτη της σχετικής διεθνούς βιβλιογραφίας και να καταλήγει σε πειστικά συμπεράσματα.

Η έκταση της διπλωματικής εργασίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 10.000 λέξεις και μεγαλύτερη από 15.000 λέξεις. Εννοείται ότι συμπεριλαμβάνονται τα συμπεράσματα, η βιβλιογραφία και η περίληψη (abstract). Μετά την υποβολή της κατατίθεται από τον κύριο εισηγητή (επιβλέποντα) γραπτή και αιτιολογημένη έκθεση με τη συγκατάθεση του για δημόσια υποστήριξη. Η υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας γίνεται δημόσια ή μέσω ηλεκτρονικής τηλεδιάσκεψης ενώπιον τριμελούς επιτροπής.

Περισσότερα

Κορμός Μαθημάτων

1ο Εξάμηνο

Οικονομικό Έγκλημα με έμφαση σε AML/CFT

Ποινική αντιμετώπιση του φαινομένου της διαφθοράς

Ποινικό Δίκαιο της Κεφαλαιαγοράς

Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο : Γενικό Μέρος

Η Διεθνής Διάσταση της Ευθύνης των Εταιρειών

Ποινική προστασία επιχειρηματικού απορρήτου

Εισαγωγή στο Σύστημα Αμοιβαίας Αξιολόγησης Κρατών της Ομάδας Χρηματοπιστωτικής Δράσης (FATF)

2ο Εξάμηνο

Ευρωπαϊκό Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο

Οργανωμένο έγκλημα : Ουσιαστικό, Δικονομικό και Διεθνές Ποινικό Δίκαιο

Θεσμοί Δίωξης και Ανακριτικές Έρευνες Εξιχνίασης του οικονομικού εγκλήματος (δέσμευση/ δήμευση)

Εταιρικό Ποινικό Δίκαιο και Δίκαιο Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Ηλεκτρονικά Εγκλήματα και Κυβερνο-ασφάλεια

Παγκόσμια Φορολογικά Πρότυπα και Οικονομικό Έγκλημα

Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Δίκαιο

3ο Εξάμηνο

Μεταπτυχιακή Εργασία

Τα σχόλια των Brivers

Άφησε το δικό σου σχόλιο
Θες να δεις τα σχόλια των Brivers;
Για να διαβάζεις ή να κάνεις σχόλια, συνδέσου ή εγγράψου στην πλατφόρμα!

Αναζητάς το κατάλληλο πρόγραμμα;

Προγραμμάτισε, σήμερα, μία δωρεάν συμβουλευτική συνεδρία με έναν ειδικό!

Παρόμοιες Σπουδές

NEWSLETTER
Τα πιο brive νέα απευθείας στο inbox σου... Κάνε την εγγραφή σου!
Δέχομαι να λαμβάνω νέα και συναινώ το Brive να διαχειρίζεται τα στοιχεία μου με ασφάλεια, όπως ορίζει η
 
Πολιτική Απορρήτου
© Brive.com | All Rights Reserved.