Brive logo
Σπουδές
Ξεκλείδωσε
Αναζήτηση
Προπτυχιακά
image/svg+xml
Θεωρητικές Επιστήμες & Εκπαίδευση
image/svg+xml
Δημοτική Εκπαίδευση
Κάνε αίτηση στο πρόγραμμα
Είμαστε επίσημοι συνεργάτες! Ολοκλήρωσε την αίτησή σου δωρεάν και εξασφάλισε προνόμια!
Αυξάνεις τις πιθανότητες εισαγωγής σου, λαμβάνοντας δωρεάν έλεγχο στην αίτησή σου
Εξασφαλίζεις εξατομικευμένη υποστήριξη, έως και την έναρξη των σπουδών σου
Αποθηκεύεις την αίτησή σου για αργότερα, ενώ ξεκλειδώνεις και το "one-click apply"
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ

Δημοτική Εκπαίδευση

Frederick University
Λευκωσία, Κύπρος
Full-time
€7,800.00/έτος
 840 Πόντοι
Διάρκεια
4 Έτη
Γλώσσα
Ελληνικά

Περιγραφή Προγράμματος

Σκοπός του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να αποκτήσουν το απαραίτητο ακαδημαϊκό, παιδαγωγικό και μεθοδολογικό υπόβαθρο και να αναπτύξουν επιθυμητές δεξιότητες και στάσεις, ώστε να ασκούν δημιουργικά το λειτούργημα του εκπαιδευτικού σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο και να τους καταστήσει ικανούς να συνεχίσουν σε μεταπτυχιακές σπουδές.

Το πρόγραμμα έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ε.Α.Ι.Π.) και είναι αναγνωρισμένο από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.) και ως εκ τούτου οι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν δικαίωμα διορισμού στη δημόσια υπηρεσία. Οι απόφοιτοι του τμήματος περιλαμβάνονται στον κατάλογο διοριστέων Δημοτικής Εκπαίδευσης της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Ε.Ε.Υ.).

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Σου ταιριάζει αυτό το πρόγραμμα;
Το τεστ συμβατότητας θα στο αποκαλύψει σε αριθμούς!
Εκπαίδευση
Απολυτήριο Γενικού Λυκείου ή αντίστοιχο
16
Επίπεδο Αγγλικών
IELTS
4
ή
TOEFL (internet based)
20
Σημειώσεις:

Πληροφορίες για την είσοδο στο πρόγραμμα:

 • Οι υποψήφιοι για πτυχίο θα πρέπει να υποβάλουν πιστοποιητικό για την ολοκλήρωση του σχολείου με μέσο βαθμό 75% (ελληνοκυπριακά δευτεροβάθμια σχολεία) ή βαθμό "C" ή το αντίστοιχο (άλλα δευτεροβάθμια σχολεία ή ισοδύναμο προσόν. Οι υποψήφιοι που υποβάλλουν πιστοποιητικό αποχώρησης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, μπορούν να γίνουν δεκτοί για δοκιμαστική περίοδο, εάν παρουσιάζουν δυνατότητες για εκπαιδευτική πρόοδο. Η δοκιμαστική περίοδος θα καταργηθεί, υπό την προϋπόθεση ικανοποιητικής ακαδημαϊκής απόδοσης. Οι υποψήφιοι που γίνονται δεκτοί σε δοκιμαστική περίοδο μπορεί επίσης να κληθούν να εγγραφούν σε μαθήματα ίδρυσης προκειμένου να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους.
 • Οι υποψήφιοι για πτυχίο θα πρέπει να υποβάλουν πρόσφατο πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς που εκδόθηκε από την αστυνομία της χώρας καταγωγής ή κατοικίας του υποψηφίου, μεταφρασμένο στα ελληνικά ή στα αγγλικά. Το πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς πρέπει να είναι πρωτότυπο και να έχει εκδοθεί σε διάστημα λιγότερο από 6 μήνες, πριν από την έναρξη του προγράμματος για το οποίο ο φοιτητής υποβάλλει αίτηση. Τα ονόματα και οι τίτλοι των προσώπων που εκδίδουν και πιστοποιούν το έγγραφο πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια.
 • Για εισδοχή σε διάφορα προγράμματα απαιτείται σε ορισμένες περιπτώσεις προσωπική συνέντευξη πριν την απόφαση εισδοχής του φοιτητή.

Άλλα αποδεκτά Αγγλικά προσόντα:

 • FrederickUniversityEnglishPlacementTest – FUEPT

Περισσότερες πληροφορίες:

 • Ενδέχεται να υπάρχει επιπλέον χρέωση για την αίτηση από αυτό το Πανεπιστήμιο.

Ικανότητες και Δεξιότητες Προγράμματος

Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι φοιτητές/τριες:

 • θα αποκτήσουν ακαδημαϊκό και παιδαγωγικό υπόβαθρο στο πλαίσιο των σύγχρονων αντιλήψεων
 • θα αναπτύξουν τις απαραίτητες διδακτικές, διοικητικές και διαπροσωπικές δεξιότητες και στάσεις για να ασκούν με τρόπο αποτελεσματικό και ποιοτικό το λειτούργημα του εκπαιδευτικού στο δημοτικό σχολείο
 • θα εξοικειωθούν με την πρακτική στις τάξεις του δημοτικού σχολείου
 • θα αναπτύξουν ευαισθησίες και σεβασμό προς τα παιδιά και τη διαφορετικότητα μεταξύ τους
 • θα αναπτύξουν ερευνητικό πνεύμα, ικανότητα και βούληση για προαγωγή του επαγγέλματος και της παιδαγωγικής γνώσης μέσω της έρευνας
 • θα εμπλακούν σε έρευνα που προάγει την παιδαγωγική γνώση και στηρίζει το παιδαγωγικό επάγγελμα
 • θα αποκτήσουν εφόδια για συνέχιση των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο.
Περισσότερα

Πρακτική Άσκηση

Οι φοιτητές/τριες υποβάλλονται σε πρακτική άσκηση σε δημοτικά σχολεία της Κύπρου βάσει συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων και κατόπιν συμφωνίας με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Η πρακτική άσκηση των φοιτητών είναι συνολικής διάρκειας 4 εξαμήνων και ολοκληρώνεται κατά το πρώτο εξάμηνο του 4ου έτους σπουδών.

Περισσότερα

Κορμός Μαθημάτων

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Τέχνη Ι στο ∆ηµοτικό Σχολείο

Τέχνη ΙΙ - Η Τέχνη και η ∆ιδακτική της στο ∆ηµοτικό Σχολείο

Εκπαιδευτική Αξιολόγηση στο ∆ηµοτικό Σχολείο

Εκπαιδευτική ∆ιοίκηση και Ηγεσία στο ∆ηµοτικό Σχολείο

Aγγλικά Ι

Αγγλικά ΙΙ

Ζητήµατα Αειφόρου Ανάπτυξης

Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη στο ∆ηµοτικό Σχολείο

Νεοελληνική Γλώσσα Ι

Νεοελληνική Γλώσσα ΙΙ

Η ∆ιδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας ως ∆εύτερης / Ξένης Γλώσσας στο ∆ηµοτικό Σχολείο

∆ιδακτική του γλωσσικού µαθήµατος στο ∆ηµοτικό Σχολείο

Το ∆ηµοτικό Σχολείο ως Συντελεστής Προαγωγής Υγείας

∆ιαπολιτισµική Αγωγή

Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήµη

Λογοτεχνική Ανάλυση

Βασικές Μαθηµατικές Έννοιες στο ∆ηµοτικό Σχολείο Ι

Βασικές Μαθηµατικές Έννοιες στο ∆ηµοτικό Σχολείο ΙΙ

Η ∆ιδακτική των Μαθηµατικών στο ∆ηµοτικό Σχολείο

Μουσειακή Αγωγή και Εκπαίδευση στο ∆ηµοτικό σχολείο

Η Μουσική και η ∆ιδακτική της στο ∆ηµοτικό σχολείο

Φυσική Αγωγή Ι στο ∆ηµοτικό Σχολείο

Φυσική Αγωγή ΙΙ - Φυσική Αγωγή και η ∆ιδακτική της στο ∆ηµοτικό Σχολείο

Εξελικτική Ψυχολογία

Παιδαγωγική Ψυχολογία

Ροµποτική και Προγραµµατισµός στην Εκπαίδευση

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας και Στατιστική Ανάλυση

Βασικές Έννοιες Φυσικών Επιστηµών

Φυσικές Επιστήµες και η διδακτική τους στο ∆ηµοτικό Σχολείο

Μαθησιακές ∆υσκολίες στο Παιδιά του ∆ηµοτικού Σχολείου

Σχολική Εµπειρία Ι

Σχολική Εµπειρία ΙΙ

Σχολική Εµπειρία ΙΙΙ

Σχολική Εµπειρία ΙV

Σχολική Αποτελεσµατικότητα και Αποτελεσµατική ∆ιδασκαλία

Εκπαιδευτική Τεχνολογία

Η Παιδική Λογοτεχνία και η Διδακτική της στο ∆ηµοτικό Σχολείο

Επιλεγόμενα Γενικής Εκπαίδευσης

Προσαρµοσµένη Κινητική Αγωγή

Υπαίθρια Μελέτη και Εκπαίδευση

∆ιαδικτυακά Εκπαιδευτικά Λογισµικά

Εικαστική Έκφραση και Νέες Τεχνολογίες: Θεωρίες και Πρακτικές Εφαρµογής στην Εκπαίδευση

Επαγγελµατική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών/ Επαγγελµατικές Κοινότητες Μάθησης

∆ιδακτική της Ιστορίας

Πτυχιακή Εργασία Ι

Πτυχιακή Εργασία ΙΙ

Ζητήµατα Ειδικής Εκπαίδευσης

Θέατρο στην Εκπαίδευση

∆ιδακτική των Αγγλικών στη ∆ηµοτική Εκπαίδευση

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

Μελέτη και Ενίσχυση της Φιλαναγνωσίας

Ανάλυση συνομιλιακής διεπίδρασης στη τάξη

Επαγγελματικές Προοπτικές

Οι απόφοιτοι/τες του Τμήματος μπορούν να εργαστούν ως εκπαιδευτικοί δημοτικής εκπαίδευσης σε δημόσια και ιδιωτικά δημοτικά σχολεία. Επίσης μπορούν να συνεχίσουν σε μεταπτυχιακές σπουδές στο χώρο της εκπαίδευσης σε πανεπιστήμια της Κύπρου και του εξωτερικού.

Περισσότερα

Τα σχόλια των Brivers

Άφησε το δικό σου σχόλιο
Θες να δεις τα σχόλια των Brivers;
Για να διαβάζεις ή να κάνεις σχόλια, συνδέσου ή εγγράψου στην πλατφόρμα!

Αναζητάς το κατάλληλο πρόγραμμα;

Προγραμμάτισε, σήμερα, μία δωρεάν συμβουλευτική συνεδρία με έναν ειδικό!

Παρόμοιες Σπουδές

NEWSLETTER
Τα πιο brive νέα απευθείας στο inbox σου... Κάνε την εγγραφή σου!
Δέχομαι να λαμβάνω νέα και συναινώ το Brive να διαχειρίζεται τα στοιχεία μου με ασφάλεια, όπως ορίζει η
 
Πολιτική Απορρήτου
© Brive.com | All Rights Reserved.