Brive logo
Σπουδές
Ξεκλείδωσε
Αναζήτηση
Προπτυχιακά
image/svg+xml
Κοινωνικές Επιστήμες & Ψυχολογία
image/svg+xml
Κοινωνική Εργασία
Κάνε αίτηση στο πρόγραμμα
Είμαστε επίσημοι συνεργάτες! Ολοκλήρωσε την αίτησή σου δωρεάν και εξασφάλισε προνόμια!
Αυξάνεις τις πιθανότητες εισαγωγής σου, λαμβάνοντας δωρεάν έλεγχο στην αίτησή σου
Εξασφαλίζεις εξατομικευμένη υποστήριξη, έως και την έναρξη των σπουδών σου
Αποθηκεύεις την αίτησή σου για αργότερα, ενώ ξεκλειδώνεις και το "one-click apply"
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ

Κοινωνική Εργασία

Frederick University
Λευκωσία, Κύπρος
Full-time
€8,220.00/έτος
 840 Πόντοι
Διάρκεια
4 Έτη
Γλώσσα
Ελληνικά

Περιγραφή Προγράμματος

O σκοπός του Προγράμματος είναι η παροχή επιστημονικών θεωρητικών γνώσεων και καλών πρακτικών στο γνωστικό αντικείμενο της Κοινωνικής Εργασίας, ως εφαρμοσμένης Κοινωνικής Επιστήμης. Το Τμήμα επιδιώκει να μεταδώσει στους φοιτητές τη θεωρητική θεμελίωση της Κοινωνικής Εργασίας από τη σκοπιά της μεθοδολογικής προσέγγισης και της θεωρητικοποίησης της εμπειρικής πράξης, μέσω πρακτικών εφαρμογών και έρευνας.

Οι ειδικές γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές αρχές και αξίες με τις οποίες εφοδιάζονται οι φοιτητές, τους καθιστούν ικανούς να ασκήσουν με επιτυχία το έργο του κοινωνικού λειτουργού, με σκοπό την ενδυνάμωση και τη βελτίωση της λειτουργικότητας των ατόμων, οικογενειών, ομάδων και κοινοτήτων και την προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων.

Το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας λειτούργησε το 2001 για πρώτη φορά στην Κύπρο. Από την ίδρυσή του είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Σχολών Κοινωνικής Εργασίας.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος εγγράφονται άμεσα στο Μητρώο Επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών Κύπρου αποκτώντας άδεια άσκησης του επαγγέλματος. Φοιτητές και απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν επίσης να εγγραφούν και ως μέλη στο Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Κύπρου.

Το πρόγραμμα έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ε.Α.Ι.Π.) και είναι αναγνωρισμένο από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.).

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Σου ταιριάζει αυτό το πρόγραμμα;
Το τεστ συμβατότητας θα στο αποκαλύψει σε αριθμούς!
Εκπαίδευση
Απολυτήριο Γενικού Λυκείου ή αντίστοιχο
14
Σημειώσεις:

Πληροφορίες για την είσοδο στο πρόγραμμα:

 • Οι υποψήφιοι για πτυχίο θα πρέπει να υποβάλουν πιστοποιητικό για την ολοκλήρωση του σχολείου με μέσο βαθμό 75% (ελληνοκυπριακά δευτεροβάθμια σχολεία) ή βαθμό "C" ή το αντίστοιχο (άλλα δευτεροβάθμια σχολεία ή ισοδύναμο προσόν. Οι υποψήφιοι που υποβάλλουν πιστοποιητικό αποχώρησης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, μπορούν να γίνουν δεκτοί για δοκιμαστική περίοδο, εάν παρουσιάζουν δυνατότητες για εκπαιδευτική πρόοδο. Η δοκιμαστική περίοδος θα καταργηθεί, υπό την προϋπόθεση ικανοποιητικής ακαδημαϊκής απόδοσης. Οι υποψήφιοι που γίνονται δεκτοί σε δοκιμαστική περίοδο μπορεί επίσης να κληθούν να εγγραφούν σε μαθήματα ίδρυσης προκειμένου να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους.
 • Οι υποψήφιοι για πτυχίο θα πρέπει να υποβάλουν πρόσφατο πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς που εκδόθηκε από την αστυνομία της χώρας καταγωγής ή κατοικίας του υποψηφίου, μεταφρασμένο στα ελληνικά ή στα αγγλικά. Το πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς πρέπει να είναι πρωτότυπο και να έχει εκδοθεί σε διάστημα λιγότερο από 6 μήνες, πριν από την έναρξη του προγράμματος για το οποίο ο φοιτητής υποβάλλει αίτηση. Τα ονόματα και οι τίτλοι των προσώπων που εκδίδουν και πιστοποιούν το έγγραφο πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια.

Συνέντευξη:

 • Για εισδοχή σε διάφορα προγράμματα απαιτείται σε ορισμένες περιπτώσεις προσωπική συνέντευξη πριν την απόφαση εισδοχής του φοιτητή.

Περισσότερες πληροφορίες:

 • Ενδέχεται να υπάρχει επιπλέον χρέωση για την αίτηση από αυτό το Πανεπιστήμιο.

Ικανότητες και Δεξιότητες Προγράμματος

 • Ικανότητα κατανόησης και κριτικής ανάλυσης θεωρητικών γνώσεων και μοντέλων παρέμβασης της Κοινωνικής Εργασίας
 • Ικανότητα δημιουργίας εποικοδομητικών επαγγελματικών σχέσεων με άτομα, οικογένειες, ομάδες και κοινότητες με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργικότητάς τους και την ενδυνάμωσή τους
 • Ικανότητα στην εκτίμηση αναγκών και στη διεργασία επίλυσης προβλημάτων των ατόμων, ομάδων, κοινοτήτων και ευρύτερων συστημάτων με τη χρησιμοποίηση εξειδικευμένων δεξιοτήτων
 • Ικανότητα στο σχεδιασμό και την εφαρμογή παρεμβάσεων στο ατομικό, οικογενειακό, ομαδικό και κοινοτικό επίπεδο.
 • Ικανότητα εφαρμογής των θεωρητικών γνώσεων στην πράξη της Κοινωνικής Εργασίας, στο πλαίσιο ποικίλων κοινωνικών οργανώσεων και ικανότητα αξιολόγησης των κοινωνικών προγραμμάτων.
 • Ικανότητα χρησιμοποίησης ερευνητικών μεθόδων για παραγωγή νέας γνώσης στο θεωρητικό πλαίσιο της Κοινωνικής Εργασίας.
 • Ικανότητα εφαρμογής της επαγγελματικής δεοντολογίας στην πράξη της Κοινωνικής Εργασίας και ικανότητα ενδυνάμωσης και στήριξης περιθωριοποιημένων και κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων.
Περισσότερα

Κορμός Μαθημάτων

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κοινωνική Εργασία με Ενδοοικογενειακή Βία και Παιδική Προστασίας

Αγγλικά Ι

Αγγλικά ΙΙ

Συγγραφή Επιστημονικής Εργασίας

Τεχνικές Επικοινωνίας και Συνέντευξης

Κοινοτική Κοινωνική Εργασία και Τοπική Αυτοδιοίκηση

Θεωρίες της Κοινωνικής Εργασίας

Κοινωνική Εργασία με Άτομα και Οικογένειες Ι

Κοινωνική Εργασία με Άτομα και Οικογένειες ΙΙ

Διαφορετικότητα και μοντέλα παρέμβασης στη Κοινωνική Εργασία

Πρακτική Άσκηση Ι

Πρακτική Άσκηση IΙ

Πρακτική Άσκηση III

Παγκοσμιοποιήση και Κοινωνικές Συνέπειες

Κοινωνική Εργασία με Ομάδες Ι

Κοινωνική Εργασία με Ομάδες ΙI

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού και Εποπτεία στην Κοινωνική Εργασία

Αρχές Οικογενειακού Δικαίου

Ανθρώπινα Δικαιώματα και Θεσμοί Προστασίας του Πολίτη

Πολιτική Οικονομία

Εισαγωγή στις Πολιτικές Επιστήμες

Ψυχοπαθολογία I

Ψυχοπαθολογία II

Εισαγωγή στην Ψυχολογία

Εξελικτική Ψυχολογία

Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία

Κοινωνική Ψυχολογία

Κοινωνικός Σχεδιασμός

Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική

Μέθοδοι έρευνας

Έρευνα και Αξιολόγηση προγραμμάτων

Κοινωνική Πρόνοια – Κοινωνικές Υπηρεσίες

Στατιστική

Εισαγωγή στην Κοινωνική Εργασία

Δεοντολογία (Ηθική) στην Κοινωνική Εργασία

Εισαγωγή στις Έννοιες της Οικογενειακής Θεραπείας

Επαγγελματικές Προοπτικές

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας εργοδοτούνται σε διάφορους τομείς και φορείς όπου ασκείται η Κοινωνική Εργασία, όπως:

 • στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας
 • σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες
 • σε Δήμους και Πολυδύναμα Κέντρα
 • σε Συμβούλια Κοινοτικού Εθελοντισμού
 • σε Εθελοντικές και Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις
 • σε Ιδιωτικά Ιδρύματα
 • σε προγράμματα που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση
Περισσότερα

Τα σχόλια των Brivers

Άφησε το δικό σου σχόλιο
Θες να δεις τα σχόλια των Brivers;
Για να διαβάζεις ή να κάνεις σχόλια, συνδέσου ή εγγράψου στην πλατφόρμα!

Αναζητάς το κατάλληλο πρόγραμμα;

Προγραμμάτισε, σήμερα, μία δωρεάν συμβουλευτική συνεδρία με έναν ειδικό!

Παρόμοιες Σπουδές

NEWSLETTER
Τα πιο brive νέα απευθείας στο inbox σου... Κάνε την εγγραφή σου!
Δέχομαι να λαμβάνω νέα και συναινώ το Brive να διαχειρίζεται τα στοιχεία μου με ασφάλεια, όπως ορίζει η
 
Πολιτική Απορρήτου
© Brive.com | All Rights Reserved.