Brive logo
Σπουδές
Ξεκλείδωσε
Αναζήτηση
Προπτυχιακά
image/svg+xml
Επιστήμες Μηχανικών
image/svg+xml
Επιμετρητής Ποσοτήτων
Κάνε αίτηση στο πρόγραμμα
Είμαστε επίσημοι συνεργάτες! Ολοκλήρωσε την αίτησή σου δωρεάν και εξασφάλισε προνόμια!
Αυξάνεις τις πιθανότητες εισαγωγής σου, λαμβάνοντας δωρεάν έλεγχο στην αίτησή σου
Εξασφαλίζεις εξατομικευμένη υποστήριξη, έως και την έναρξη των σπουδών σου
Αποθηκεύεις την αίτησή σου για αργότερα, ενώ ξεκλειδώνεις και το "one-click apply"
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ

Επιμετρητής Ποσοτήτων

Frederick University
Λευκωσία, Κύπρος
Full-time
€8,400.00/έτος
 840 Πόντοι
Διάρκεια
4 Έτη
Γλώσσα
Αγγλικά

Περιγραφή Προγράμματος

Σκοπός του Προγράμματος είναι η εκπαίδευση των φοιτητών στους τεχνικούς και επιστημονικούς τομείς του επαγγέλματος του Επιμετρητή Ποσοτήτων, η έρευνα για την προώθηση της επιστήμης και η παροχή τεχνογνωσίας σε φορείς που σχετίζονται με το αντικείμενό του.

Το πρόγραμμα έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ε.Α.Ι.Π.) και είναι αναγνωρισμένο από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.).

Είναι επίσης πλήρως αναγνωρισμένο από το Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (Ε.Τ.Ε.Κ.) και οι κάτοχοι του τίτλου σπουδών είναι εγγράψιμοι στο μητρώο του Επιμελητηρίου.

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Σου ταιριάζει αυτό το πρόγραμμα;
Το τεστ συμβατότητας θα στο αποκαλύψει σε αριθμούς!
Εκπαίδευση
Απολυτήριο Γενικού Λυκείου ή αντίστοιχο
16
Επίπεδο Αγγλικών
IELTS
6
ή
TOEFL (paper based)
550
ή
TOEFL (internet based)
75
ή
IGCSE
C
Σημειώσεις:

Πληροφορίες για την είσοδο στο πρόγραμμα:

 • Οι υποψήφιοι για πτυχίο θα πρέπει να υποβάλουν πιστοποιητικό για την ολοκλήρωση του σχολείου με μέσο βαθμό 75% (ελληνοκυπριακά δευτεροβάθμια σχολεία) ή βαθμό "C" ή το αντίστοιχο (άλλα δευτεροβάθμια σχολεία ή ισοδύναμο προσόν. Οι υποψήφιοι που υποβάλλουν πιστοποιητικό αποχώρησης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, μπορούν να γίνουν δεκτοί για δοκιμαστική περίοδο, εάν παρουσιάζουν δυνατότητες για εκπαιδευτική πρόοδο. Η δοκιμαστική περίοδος θα καταργηθεί, υπό την προϋπόθεση ικανοποιητικής ακαδημαϊκής απόδοσης. Οι υποψήφιοι που γίνονται δεκτοί σε δοκιμαστική περίοδο μπορεί επίσης να κληθούν να εγγραφούν σε μαθήματα ίδρυσης προκειμένου να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους.
 • Οι υποψήφιοι για πτυχίο θα πρέπει να υποβάλουν πρόσφατο πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς που εκδόθηκε από την αστυνομία της χώρας καταγωγής ή κατοικίας του υποψηφίου, μεταφρασμένο στα ελληνικά ή στα αγγλικά. Το πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς πρέπει να είναι πρωτότυπο και να έχει εκδοθεί σε διάστημα λιγότερο από 6 μήνες, πριν από την έναρξη του προγράμματος για το οποίο ο φοιτητής υποβάλλει αίτηση. Τα ονόματα και οι τίτλοι των προσώπων που εκδίδουν και πιστοποιούν το έγγραφο πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια.

Συνέντευξη:

 • Για εισδοχή σε διάφορα προγράμματα απαιτείται σε ορισμένες περιπτώσεις προσωπική συνέντευξη πριν την απόφαση εισδοχής του φοιτητή.

Περισσότερες πληροφορίες:

 • Ενδέχεται να υπάρχει επιπλέον χρέωση για την αίτηση από αυτό το Πανεπιστήμιο.

Ικανότητες και Δεξιότητες Προγράμματος

 • Γνώσεις σχετικά με τη διαδικασία κατασκευής έργων, μέθοδοι που ακολουθούνται, καθώς επίσης και τα υλικά που χρησιμοποιούνται.
 • Γνώσεις και κατανόηση του κτιρίου, γενική διάταξη και λεπτομερείς τεχνικές παρουσίασης
 • Ικανότητες επιμέτρησης και κοστολόγησης κατασκευαστικών εργασιών
 • Παροχή συμβουλών για την αποφυγή και επίλυση των διαφορών μεταξύ των μερών
 • Δεξιότητες χρήσης μεθόδων πληροφορικής για το σχεδιασμό του έργου και τον έλεγχο του κόστους
 • Ικανότητες διοίκησης και διαχείρισης έργων συμπεριλαμβανομένων των νομικών και συμβατικών θεμάτων
 • Εκτίμηση της αξίας ζητημάτων ασφάλειας και υγείας, όπως και περιβαλλοντικών ζητημάτων διαχείρισης, και ενσωμάτωσή τους στην κοστολόγηση του έργου
 • Εκτίμηση της κοινωνικής συμβολής, καθώς και των ηθικών υποχρεώσεων των επαγγελματιών Επιμετρητών Ποσοτήτων
Περισσότερα

Κορμός Μαθημάτων

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Προγραμματισμός Η/Υ για Μηχανικούς

Συγγραφή Τεχνικών Θεμάτων και Επικοινωνία

Απειροστικός Λογισμός και Αναλυτική Γεωμετρία Ι

Απειροστικός Λογισμός και Αναλυτική Γεωμετρία ΙI

Γραμμική Άλγεβρα με τη Χρήση «MATLAB»

Πιθανότητες και Στατιστική

Φυσική I

Φυσική II

Κατασκευαστικό Σχέδιο

Τοπογραφία

Μηχανική Κατασκευών

Ηθική και Νομικές Πτυχές στη Μηχανική

Δομικά Υλικά

Γεωλογία και Εδαφομηχανική

Τεχνολογία και Παθολογία Κτηρίων

Τεχνολογία Αειφόρων Κατασκευών

Διοίκηση Έργων και Οικονομικά

Επιμέτρηση και Κοστολόγηση Κατασκευαστικών Εργασιών

Επιμέτρηση και Κοστολόγηση Τεχνικών Υπηρεσιών

Κατασκευαστικές Συμβάσεις και Προσφορές

Ανάλυση και Διαχείριση Δεδομένων στη Μηχανική

Κατασκευαστικές Μέθοδοι

Υπηρεσίες σε Περιβάλλον κτιρίου

Εισαγωγή στα Μακροοικονομικά

Εισαγωγή στα Μικροοικονομικά

Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων

Σχεδιασμός και Έλεγχος Κόστους

Οικονομικά Κατασκευών

Κατασκευαστικά Συμβόλαια

Νομικές Αρχές στις Κατασκευές

Οικονομική Διαχείριση Κατασκευαστικών Συμβολαίων

Επίλυση Διαφορών

Μεσολάβηση και Διαιτησία

Διαχείριση Εγκαταστάσεων

Εργασία Επιμέτρησης

Ολοκληρωμένη Εργασία Επιμετρητή Ποσοτήτων

Προσομοίωση Πληροφοριών Κτηρίου

Πτυχιακή Α' μέρος

Πτυχιακή Β' μέρος

Careers

Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να απασχοληθούν στον ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα:

 • σε τεχνικές επιχειρήσεις
 • στη βιομηχανία
 • σε οργανισμούς
 • σε τράπεζες
 • γενικά σε θέσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιστήμης
 • και σε θέσεις οργάνωσης και διοίκησης
Περισσότερα

Τα σχόλια των Brivers

Άφησε το δικό σου σχόλιο
Θες να δεις τα σχόλια των Brivers;
Για να διαβάζεις ή να κάνεις σχόλια, συνδέσου ή εγγράψου στην πλατφόρμα!

Αναζητάς το κατάλληλο πρόγραμμα;

Προγραμμάτισε, σήμερα, μία δωρεάν συμβουλευτική συνεδρία με έναν ειδικό!
NEWSLETTER
Τα πιο brive νέα απευθείας στο inbox σου... Κάνε την εγγραφή σου!
Δέχομαι να λαμβάνω νέα και συναινώ το Brive να διαχειρίζεται τα στοιχεία μου με ασφάλεια, όπως ορίζει η
 
Πολιτική Απορρήτου
© Brive.com | All Rights Reserved.