Brive logo
Σπουδές
Ξεκλείδωσε
Αναζήτηση
Μεταπτυχιακά
image/svg+xml
Ναυτιλιακά
image/svg+xml
Διοίκηση Επιχειρήσεων (Ναυτιλία) (MBA)
Κάνε αίτηση στο πρόγραμμα
Είμαστε επίσημοι συνεργάτες! Ολοκλήρωσε την αίτησή σου δωρεάν και εξασφάλισε προνόμια!
Αυξάνεις τις πιθανότητες εισαγωγής σου, λαμβάνοντας δωρεάν έλεγχο στην αίτησή σου
Εξασφαλίζεις εξατομικευμένη υποστήριξη, έως και την έναρξη των σπουδών σου
Αποθηκεύεις την αίτησή σου για αργότερα, ενώ ξεκλειδώνεις και το "one-click apply"
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

Διοίκηση Επιχειρήσεων (Ναυτιλία) (MBA)

Neapolis University Pafos
Πάφος, Κύπρος
Full-time
€7,500.00€6,000.00σύνολο
 840 Πόντοι
Διάρκεια
1 Έτος, 6 Μήνες
Γλώσσα
Αγγλικά
Έναρξη
Σεπ 2022

Περιγραφή Προγράμματος

Το Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με εξειδίκευση στη Ναυτιλία υιοθετεί μια ολιστική άποψη για τη ναυτιλία, με την ενσωμάτωση εμπορικών, τεχνολογικών, χρηματοοικονομικών πτυχών, και προκλήσεων ηγεσίας, και έχει σχεδιαστεί κατά τέτοιον τρόπο ώστε να εφοδιάσει τόσο τους υφιστάμενους όσο και τους μελλοντικούς ηγέτες στον τομέα της ναυτιλίας με τις δεξιότητες, τις γνώσεις και τα εργαλεία που χρειάζονται για να διαχειρίζονται τις επιχειρήσεις τους με επιτυχία.

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Σου ταιριάζει αυτό το πρόγραμμα;
Το τεστ συμβατότητας θα στο αποκαλύψει σε αριθμούς!
Εκπαίδευση
Πτυχίο Πανεπιστημίου - Bachelor's Degree
6
ή
Πτυχίο ΤΕΙ
6
Επίπεδο Αγγλικών
TOEFL (internet based)
70
ή
IELTS
5
Σημειώσεις:

Περισσότερες πληροφορίες:

 • Για όσους δεν πληρούν τις γλωσσικές απαιτήσεις μπορεί να προσφερθεί ένα έτος ίδρυσης ή εντατικό καλοκαιρινό μάθημα αγγλικής γλώσσας.
 • Μπορεί να υπάρξει μία πρόσθετη χρέωση αίτησης από αυτό το Πανεπιστήμιο.

Σκοπός Μεταπτυχιακού

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MΒΑ) παρέχει μια μεταπτυχιακή εμπειρία και εκπαίδευση στο μάνατζμεντ σε εκείνους που φιλοδοξούν να εργαστούν ή εργάζονται ήδη σε ανώτερο επίπεδο διαχείρισης σε οργανισμούς. Στόχο έχει να τους εφοδιάσει με τις απαραίτητες γνώσεις για να εκτελούν αποτελεσματικά τα καθήκοντά τους σε διευθυντικές θέσεις.

Κατά συνέπεια, σκοπός δεν είναι μια ακαδημαϊκή θεωρητική μελέτη, αλλά μάλλον η θεωρητική ενημέρωση της πρακτικής. Είναι ένα ζωντανό πρόγραμμα που χρησιμοποιεί την εργασιακή εμπειρία των συμμετεχόντων, αλλά την ίδια στιγμή, ενσταλάζει νέες δεξιότητες και παρέχει νέες γνώσεις σε ένα πραγματικό επιχειρηματικό περιβάλλον.

Επομένως, αναπτύσσει την ικανότητα των συμμετεχόντων να προβαίνουν σε ενημερωμένες αποφάσεις σχετικά με την πρακτική τους, να διευρύνουν και να εμβαθύνουν στην κατανόηση των επιχειρήσεων και της λειτουργίας διαχείρισης και των σχετικών διαδικασιών. Αναπτύσσει επίσης τις δεξιότητες έρευνας των επιχειρήσεων, την ανάλυση, τη σύνθεση και τη δημιουργικότητα, έτσι ώστε να ενισχυθεί η διαδικασία λήψης αποφάσεων και η προώθηση της ευημερίας του οργανισμού στο πλαίσιο ενός συνεχώς μεταβαλλόμενου και ανταγωνιστικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Ενθαρρύνει την καινοτομία και συμβάλλει στη συνειδητοποίηση του ρόλου των πληροφοριών και της τεχνολογίας στον τομέα της καινοτομίας, ενώ παράλληλα αναπτύσσει τη συνειδητοποίηση των ηθικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών και παγκόσμιων θεμάτων που επηρεάζουν τις αποφάσεις διαχείρισης.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (MΒΑ) στις Ναυτιλιακές Σπουδές είναι ένα ξεχωριστό πρόγραμμα που περιλαμβάνει τη μελέτη κατανόησης της ναυτιλιακής αγοράς, της ηγεσίας, της τεχνολογίας πληροφοριών, της παγκοσμιοποίησης, του στρατηγικού σχεδιασμού και των συναφών τομέων.

Το Πρόγραμμα υιοθετεί μια ολιστική άποψη για τη ναυτιλία, με την ενσωμάτωση εμπορικών, τεχνολογικών, χρηματοοικονομικών πτυχών, και προκλήσεων ηγεσίας, και έχει σχεδιαστεί κατά τέτοιον τρόπο ώστε να εφοδιάσει τόσο τους υφιστάμενους όσο και τους μελλοντικούς ηγέτες στον τομέα της ναυτιλίας με τις δεξιότητες, τις γνώσεις και τα εργαλεία που χρειάζονται για να διαχειρίζονται τις επιχειρήσεις τους με επιτυχία.

Περισσότερα

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Οι απόφοιτοι θα:

 • χρησιμοποιούν μια ποικιλία αναλυτικών τεχνικών για να εντοπίσουν ένα περίπλοκο επιχειρησιακό πρόβλημα, να δημιουργούν και να συγκρίνουν εναλλακτικές λύσεις και να προτείνουν λύσεις.
 • επιλέγουν και θα εφαρμόζουν τις κατάλληλες ερευνητικές δεξιότητες και τα εργαλεία (τεχνολογία πληροφοριών και / ή ποσοτική ανάλυση) για την επίλυση προβλημάτων.
 • ενσωματώνουν λειτουργικά τις γνώσεις τους σε πρακτικό επίπεδο (π.χ. ανάλυση περίπτωσης, ομαδικές εργασίες, ερευνητικές εργασίες).
 • επιδεικνύουν τις γνώσεις σχετικά με την έννοια της δημιουργίας αξίας και του ρόλου που διαδραματίζει κάθε λειτουργικός τομέας της επιχείρησης.
 • ορίζουν βασικές συνιστώσες του επιχειρηματικού περιβάλλοντος που λειτουργούν και εξηγούν πώς αυτά τα συστατικά επηρεάζουν την απόδοση και τις αποφάσεις του οργανισμού.
 • είναι επικοινωνιακά αποτελεσματικοί σε επαγγελματικό περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων επαγγελματικών παρουσιάσεων με πειθώ.
 • παράγουν επιστημονικά τεκμηριωμένες επαγγελματικές εκθέσεις εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με τα σχετικά πρότυπα.
 • μπορούν να να εργάζονται και να συνεργάζονται αποτελεσματικά με άλλους μέσα στα πλαίσια διεπιστημονικών και πολιτισμικά διαφορετικών περιβαλλόντων.
 • επιδεικνύουν την ωριμότητα, την ακαδημαϊκή ικανότητα και την εμπειρία να απασχολούνται στη ναυτιλία αμέσως μετά την αποφοίτησή τους.
Περισσότερα

Κορμός Μαθημάτων

Μαθήματα

Λειτουργική Διαχείριση & Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων

Χρηματοοικονομική και Διοικητική Λογιστική

Διοίκηση Μάρκετινγκ & Επιχειρησιακή Επικοινωνία

Ηγεσία και Οργανωσιακή Συμπεριφορά

Διαχείριση Πλοίου και Ναυτική Ασφάλεια

Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Ναυτιλιακή Οικονομική και Διοικητική

Διοικητική Στρατηγική

Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση και Επενδυτική Στρατηγική

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Ναυτιλία

Οικονομική των Μεταφορών

Ερευνητικές Μέθοδοι

Διατριβή

Τα σχόλια των Brivers

Άφησε το δικό σου σχόλιο
Θες να δεις τα σχόλια των Brivers;
Για να διαβάζεις ή να κάνεις σχόλια, συνδέσου ή εγγράψου στην πλατφόρμα!

Αναζητάς το κατάλληλο πρόγραμμα;

Προγραμμάτισε, σήμερα, μία δωρεάν συμβουλευτική συνεδρία με έναν ειδικό!

Παρόμοιες Σπουδές

NEWSLETTER
Τα πιο brive νέα απευθείας στο inbox σου... Κάνε την εγγραφή σου!
Δέχομαι να λαμβάνω νέα και συναινώ το Brive να διαχειρίζεται τα στοιχεία μου με ασφάλεια, όπως ορίζει η
 
Πολιτική Απορρήτου
© Brive.com | All Rights Reserved.