Brive logo
Σπουδές
Ξεκλείδωσε
Αναζήτηση
Μεταπτυχιακά
image/svg+xml
Επιστήμες Μηχανικών
image/svg+xml
Μηχανική Υδρογονανθράκων και Υπεράκτιων Κατασκευών
Κάνε αίτηση στο πρόγραμμα
Είμαστε επίσημοι συνεργάτες! Ολοκλήρωσε την αίτησή σου δωρεάν και εξασφάλισε προνόμια!
Αυξάνεις τις πιθανότητες εισαγωγής σου, λαμβάνοντας δωρεάν έλεγχο στην αίτησή σου
Εξασφαλίζεις εξατομικευμένη υποστήριξη, έως και την έναρξη των σπουδών σου
Αποθηκεύεις την αίτησή σου για αργότερα, ενώ ξεκλειδώνεις και το "one-click apply"
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

Μηχανική Υδρογονανθράκων και Υπεράκτιων Κατασκευών

Frederick University
Λευκωσία, Κύπρος
Full-time
€9,000.00σύνολο
 840 Πόντοι
Διάρκεια
1 Έτος, 6 Μήνες
Γλώσσα
Αγγλικά

Περιγραφή Προγράμματος

Στη βιομηχανία υδρογονανθράκων, η πλειονότητα των προβλημάτων που αντιμετωπίζονται απαιτεί εκτεταμένη διεπιστημονική γνώση και δεξιότητες, καθώς και προηγμένη χρήση μηχανικής που να συμπληρώνεται με το κατάλληλο τεχνολογικό υπόβαθρο.

Ο σκοπός του μεταπτυχιακού αυτού προγράμματος είναι να προσφέρει αυτή τη διεπιστημονική γνώση και το επιστημονικό υπόβαθρο έτσι ώστε οι απόφοιτοί του, βασισμένοι στη γνώση και τις δεξιότητες που θα αποκτήσουν, να μπορούν να ενταχθούν επιτυχώς στη βιομηχανία μηχανικής υδρογονανθράκων, υπεράκτιων κατασκευών και Μηχανικής Πετρελαίων και να αναπτυχθούν ανάλογα στο συγκεκριμένο τομέα ενδιαφέροντός τους.

Επιπλέον, το μεταπτυχιακό πρόγραμμα διευρύνει και ενδυναμώνει τη σχετική γνώση περιλαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα ακαδημαϊκά εργαλεία, όπως μαθηματικά, τεχνικές χημικής και υπολογιστικής μοντελοποίησης, μηχανική διεργασιών, σχεδιασμό και μηχανική πρακτική. Έτσι μπορούν να αντιμετωπιστούν προβλήματα μηχανικής στο χώρο των υδρογονανθράκων, λαμβάνοντας υπόψη πέραν της μηχανικής, οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια.

Το πρόγραμμα προσφέρει τρεις κατευθύνσεις: Η πρώτη εστιάζεται στον τομέα της Μηχανικής Υδρογονανθράκων που περιλαμβάνει τη διεργασία, παραγωγή, αποθήκευση και αξιοποίηση υδρογονανθράκων, η δεύτερη στις Υπεράκτιες Κατασκευές που περιλαμβάνει συστήματα και δομές για τη μεταφορά, επεξεργασία, αποθήκευση και διαχείριση υδρογονανθράκων σε θαλάσσιο περιβάλλον και η τρίτη στη Μηχανική Πετρελαίων που περιλαμβάνει τη διαδικασία εξόρυξης πετρελαίων χρησιμοποιώντας γεωμηχανική, γεωφυσική και σεισμική ανάλυση, χαρακτηρισμό ταμιευτήρων και μηχανική γεωτρήσεων.

Το πρόγραμμα έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ε.Α.Ι.Π.) και είναι αναγνωρισμένο από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.). Το Πρόγραμμα είναι αναγνωρισμένο από το ΕΤΕΚ και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς ικανοποίησης της απαίτησης για πρόσθετη εκπαίδευση και εγγραφή στο ΕΤΕΚ σε συναφή κλάδο σπουδών.

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Σου ταιριάζει αυτό το πρόγραμμα;
Το τεστ συμβατότητας θα στο αποκαλύψει σε αριθμούς!
Εκπαίδευση
Πτυχίο Πανεπιστημίου - Bachelor's Degree
6
ή
Πτυχίο ΤΕΙ
6
Επίπεδο Αγγλικών
IELTS
6
ή
Cambridge Proficiency (CPE)
C
ή
IGCSE
C
ή
TOEFL (internet based)
70
Σημειώσεις:

Πληροφορίες σχετικά με τα προσόντα:

  • Πτυχίο BSc στη Μηχανική ή παρόμοιο

Συνεντεύξεις:

  • Δεν απαιτούνται προσωπικές συνεντεύξεις ως μέρος της διαδικασίας εισδοχής. Ωστόσο, το Πανεπιστήμιο Frederick διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει συνέντευξη πριν λάβει μια τελική απόφαση για την αποδοχή ενός αιτούντος.

Περισσότερες πληροφορίες:

  • Μπορεί να υπάρχει επιπλέον χρέωση αίτησης από αυτό το Πανεπιστήμιο.

Κορμός Μαθημάτων

Μηχανική Υδρογονανθράκων

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Εισαγωγή στη Μηχανική Υδρογονανθράκων και Υπεράκτιων Κατασκευών

Υπολογιστική Μηχανική και Εφαρμογές

Μηχανική Διεργασιών

Μοντελοποίηση και Προσομοίωση Διεργασιών

Επεξεργασία, Αποθήκευση, Μεταφορά, Από-Υγροποίηση, Διανομή και Χρήση Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG)

Πρόταση Έρευνας

Μεταπτυχιακή Διατριβή

Σεμινάρια Ι

Σεμινάρια ΙI

Επιλεγόμενα Μαθήματα

Συστήματα Δυναμικής και Ελέγχου

Επιτήρηση και Έλεγχος Ποιότητας

Περιβαλλοντική Νομοθεσία και Επιπτώσεις, Υγεία και Ασφάλεια

Τεχνολογίες Παραγωγής Ισχύος

Μηχανική Γεωτρήσεων και Ταμιευτήρων Υδρογονανθράκων

Προηγμένες Διαδικασίες Μεταφοράς

Παράκτιες και Υπεράκτιες Εφαρμογές

Ειδικά Θέματα

Υπεράκτιες Κατασκευές

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Εισαγωγή στη Μηχανική Υδρογονανθράκων και Υπεράκτιων Κατασκευών

Υπολογιστική Μηχανική και Εφαρμογές

Ενισχυμένη Υπεράκτια Υδροδυναμική και Μηχανική Κυμάτων

Ανάλυση και Σχεδιασμός Υπεράκτιων Συστημάτων Αγκυροβόλησης

Δυναμική Ανάλυση και Αρχές Σχεδιασμού Υπεράκτιων Κατασκευών

Πρόταση Έρευνας

Μεταπτυχιακή Διατριβή

Σεμινάρια Ι

Σεμινάρια ΙI

Επιλεγόμενα Μαθήματα

Συστήματα Δυναμικής και Ελέγχου

Επιτήρηση και Έλεγχος Ποιότητας

Περιβαλλοντική Νομοθεσία και Επιπτώσεις, Υγεία και Ασφάλεια

Τεχνολογίες Παραγωγής Ισχύος

Μηχανική Γεωτρήσεων και Ταμιευτήρων Υδρογονανθράκων

6Προηγμένες Διαδικασίες Μεταφοράς

Παράκτιες και Υπεράκτιες Εφαρμογές

Ειδικά Θέματα

Μηχανική Πετρελαίων

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Εισαγωγή στη Μηχανική Υδρογονανθράκων και Υπεράκτιων Κατασκευών

Μηχανική Γεωτρήσεων και Ταμιευτήρων Υδρογονανθράκων

Πρόταση Έρευνας

Μεταπτυχιακή Διατριβή

Σεμινάρια Ι

Σεμινάρια ΙI

Υπολογιστική Γεωμηχανική και Εφαρμογές

Πετρελαϊκοί Γεωλογικοί Σχηματισμοί και Χαρακτηρισμός Ταμιευτήρων

Μέθοδοι Μοντελοποίησης και Προσομοίωσης στη Μηχανική Πετρελαίων

Επιλεγόμενα Μαθήματα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εισαγωγή στα Ενεργειακά Οικονομικά

Επιτήρηση και Έλεγχος Ποιότητας

Μηχανική Διεργασιών

Επεξεργασία, Αποθήκευση, Μεταφορά, Από-Υγροποίηση, Διανομή και Χρήση Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG)

Περιβαλλοντική Νομοθεσία και Επιπτώσεις, Υγεία και Ασφάλεια

Τεχνολογίες Παραγωγής Ισχύος

Προηγμένες Διαδικασίες Μεταφοράς

Ειδικά Θέματα

Γεωφυσική και Σεισμική Ανάλυση και Χαρακτηρισμός

Επαγγελματικές Προοπτικές

  • Σε τομείς που σχετίζονται με την επεξεργασία υδρογονανθράκων
  • Στην παραγωγή και διαχείριση καυσίμων
  • Στη μεταφορά και διανομή καυσίμων
Περισσότερα

Τα σχόλια των Brivers

Άφησε το δικό σου σχόλιο
Θες να δεις τα σχόλια των Brivers;
Για να διαβάζεις ή να κάνεις σχόλια, συνδέσου ή εγγράψου στην πλατφόρμα!

Αναζητάς το κατάλληλο πρόγραμμα;

Προγραμμάτισε, σήμερα, μία δωρεάν συμβουλευτική συνεδρία με έναν ειδικό!
NEWSLETTER
Τα πιο brive νέα απευθείας στο inbox σου... Κάνε την εγγραφή σου!
Δέχομαι να λαμβάνω νέα και συναινώ το Brive να διαχειρίζεται τα στοιχεία μου με ασφάλεια, όπως ορίζει η
 
Πολιτική Απορρήτου
© Brive.com | All Rights Reserved.